Hur finansieras en östlig förbindelse?

In AKTUELLT by sandra

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse i Stockholm. Östlig förbindelse, som tidigare kallades Österleden, är den östliga delen av den planerade trafikledsringen runt Stockholms innerstad. Det alternativ som nu redovisats planeras att gå från Södra länken vid Sickla till Norra länken, strax väster om trafikplats Värtan.

Sverigeförhandlingens arbete med att titta på finansieringen är nu i gång. I den Nationella transportplanen 2014–2025, har medel avsatts så att Trafikverket kan genomföra ett utredningsarbete och planläggningsprocess av Östlig förbindelse. Planen är att möjliggöra byggstart i senare hälften av planperioden, mellan 2020 och 2025. Detta förutsatt att man hittar en bra finansieringslösning och att beslut om ett genomförande tas.

Trafikverket lämnade i mars över en preliminär rapport till förhandlingen som innehåller historik, trafik- och kapacitetsanalyser samt grova bedömningar för kostnader och tid.

Hela den preliminära rapporten från Trafikverket finns att läsa på www.sverigeforhandlingen.se/dokument.
Hör intervju med HG Wessberg i P4 Radio Stockholm från den 8 april.
Kartan som pdf.

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn