Var har vi bäst nytta av en höghastighetsjärnväg?

In AKTUELLT by sandra

IMG_5863

(Edit: Sista datum för inlämning av nyttoberäkningarna har ändrats från 31 juli till 1 oktober.)

Den 15 april hölls det första mötet om de analyser som ska visa vilka nyttor den nya höghastighetsjärnvägen kan bidra till på kommunal och regional nivå. De regionalekonomiska analyserna har tagits fram av Trafikverket och blir ett viktigt underlag inför de kommande förhandlingarna. Analyserna kommer att visa hur höghastighetsjärnvägen kommer att påverka arbetsmarknad, näringsliv, miljö och restider i framför allt de kommuner och regioner som ligger längs de nya järnvägssträckningarna. När det gäller sträckan Jönköping – Malmö har Trafikverket gjort analyserna längs med tre möjliga sträckningar: en via Växjö, en via Helsingborg och en rakt ned (se karta).

Seminariet syftade framför allt till att förklara hur Trafikverket har tagit fram de regionalekonomiska analyserna och vad de kommer att visa. Själva resultatet av dessa kommer att presenteras senare i vår. På mötet berättade Sverigeförhandlingen om hur analyserna kan användas av kommuner och regioner då de sammanställer sina egna nytto- och intressentanalyser som ska skickas in till Sverigeförhandlingen senast den 1 oktober 2015.

Mötet anordnades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som samlade berörda kommuner i Stockholmsregionen. Nu återstår möten i Jönköping, Malmö och Göteborg.

Du kan anmäla dig här:

22 april Jönköping
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nyttoberakningarochsverigeforhandlingenjonkoping.5521.html

28 april Malmö
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nyttoberakningarochsverigeforhandlingenmalmo.5522.html

29 april Göteborg
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nyttoberakningarochsverigeforhandlingengoteborg.5523.html

Länkar:

KARTA: Möjliga sträckningar höghastighetsjärnväg

Att tänka på vid arbete med nyttoberäkningar

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn