Samlad information till dig som ska förhandla

In AKTUELLT by sandra

Information till dig som förhandlar

Sverigeförhandlingen har nu öppnat en helt ny sektion på webben som kommer att fungera som en kunskapsbank för parterna i förhandlingen. Adressen är www.forhandling.sverigeforhandlingen.se och kan även nås via menyn till vänster (klicka på FÖRHANDLING). Här kommer vi exempelvis att publicera tidplan för förhandlingarna, underlag eller information om kommande konferenser.

Nyttoanalyserna publiceras i november

Den 1 oktober var sista dagen för regioner, kommuner och andra intressenter att skicka in nyttoanalyserna till Sverigeförhandlingen. Dessa kan eventuellt behöva kompletteras eller förtydligas vilket i så fall kommer att ske på initiativ av Sverigeförhandlingen. Den 6 november beräknas kompletteringarna/förtydligandena vara färdiga och i mitten av november kommer de färdiga nyttoanalyserna att publiceras på www.forhandling.sverigeforhandlingen.se/nyttoanalyser.

Följ vårt arbete på Twitter

Ni kan som vanligt följa oss på Twitter där vi löpande rapporterar om hur vårt arbete fortskrider: www.twitter.com/sveforhandling (öppnas i ett nytt fönster)

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn