Foto: RiittaSupperi, FolioImages

Förhandlingsstart närmar sig

In AKTUELLT by sandra

Foto: RiittaSupperi, FolioImages

I februari 2016 inleds förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg och de storstadsåtgärder som kan bli aktuella i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sverigeförhandlingen har bjudit in berörda kommuner och regioner till gemensamma förhandlingsmöten med efterföljande budöverlämningar den 1 respektive 8 februari. Därmed är förhandlingarna igång.

Den 1 februari inleds förhandlingarna om höghastighetsjärnvägen. I dessa förhandlingar avgörs vilken sträckning höghastighetsjärnvägen ska ha, var tågen ska kunna stanna och vem som ska betala för vad. På förmiddagen den 1 februari får inbjudna information om hur förhandlingarna kommer att gå till samt hur förhandlingsunderlaget ser ut. Trafikverket kommer också att berätta om sin planering av höghastighetsjärnvägen.

Den 8 februari är det dags för förhandling med storstadsregionerna om kollektivtrafikåtgärder som syftar till att öka tillgängligheten och bostadsbyggandet med fokus på förtätning, hållbarhet och resurseffektivitet. Inbjudna kommer även här att få information om förhandlingsprocessen och förhandlingsunderlaget.

Efter respektive förhandlingsmöte hålls budmöten där Sverigeförhandlingen lämnar över bud till berörda kommuner och regioner. Buden kommer att fungera som ett första underlag till kommande förhandlingar. Hur och var förhandlingen slutar vet ingen. Sverigeförhandlingen ska slutredovisa sitt uppdrag i december 2017, men förhoppningen är att förhandlingarna går fortare än så.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn