Vad är på gång i Sverigeförhandlingen? Foto: Folio Images, Daniel Högberg

På gång i Sverigeförhandlingen

In AKTUELLT by sandra

Vad är på gång i Sverigeförhandlingen? Foto: Folio Images, Daniel Högberg

Förhandlingarna rullar på som förväntat och vi möter mycket optimism och framtidstro i våra möten med kommuner och regioner runt om i hela landet. När förhandlingarna är klara vet vi inte – däremot vet vi att vi har en intensiv vår framför oss.

Men det ligger också andra saker i pipeline. I skiftet maj/juni kommer nya kostnadsberäkningar för höghastighetsjärnvägen. Trafikverket meddelade nya ökade kostnader för järnvägen i december 2015. Sverigeförhandlingen gav då Trafikverket i uppdrag att genomföra en second opinion avseende såväl vissa systemkrav som kostnader. Dessa nya beräkningar redovisas i maj/juni. Vid samma tidpunkt redovisar Trafikverket sitt regeringsuppdrag där de beräknar kostnader och nyttor av att istället för att bygga höghastighetsjärnväg, genomföra åtgärder längs befintliga Södra och Västra stambanorna.

Den 1 juni ska Sverigeförhandlingen redovisa sin tredje delrapport till regeringen. Detta blir en lägesskildring om var förhandlingen befinner sig just då avseende storstadsuppdraget samt uppdraget om järnväg i norr.

Den 7 juni anordnas en nationell konferens om höghastighetsjärnvägens nationella nytta och vilka konsekvenserna blir om satsningen uteblir. Konferensen äger rum i Malmö och anordnas av Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Götalandsbanan tillsammans med ett antal storstäder och kommuner, däribland Göteborg, Malmö och Helsingborg. Syftet är att lyfta blicken mot framtiden och diskutera varför Sverige behöver uppgradera och förnya sitt järnvägsnät. Sverigeförhandlingen är på plats. Läs mer om konferensen här.

I slutet på juni redovisar Trafikverket nya samhällsekonomiska kalkyler för höghastighetsjärnvägen.

I början på juli är det dags för Almedalen och vi har bokat en timme den 5 juli i Öresundshuset. Vi är på plats kl. 09.15-10.15 och kommer att diskutera samhällsbygget: höghastighetsjärnvägen. Just nu är debatten i stora delar inriktad på kostnaderna för projektet, men vad är det vi får för pengarna? Boka in tiden redan nu!

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn