Niklas Lundin, foto: Louise Andersson

Niklas Lundin: Från Oscarsteatern till Almedalen

In AKTUELLT by sandra

 

Niklas Lundin, foto: Louise Andersson

Niklas Lundin, huvudsekreterare på Sverigeförhandlingen skriver i dag om vad som hänt sedan förhandlingsstarten och vad som händer framöver, såväl i förhandlingarna som i Almedalen där vi bjuder in till seminarium. 


Viktiga mål kommer att uppnås

Det har gått fem månader sedan vi i Sverigeförhandlingen samlade ett stort antal kommuner, regioner och andra intressenter på Oscarsteatern i Stockholm och presenterade våra förslag kring sträckning och stationer för höghastighetsjärnvägen. Under dessa fem månader, samtidigt  som vintern har övergått till trevande vår och nu full sommar, har vi suttit i förhandlingsmöten med kommuner och regioner. När vi nu gör ett semesteruppehåll i förhandlingarna kan vi konstatera att vi har kommit en bra bit på väg och att viktiga mål kommer att uppnås. Regeringen hade satt som mål för förhandlingsarbetet att det skulle leda till 100 000 nya bostäder i hela landet. När vi i förra veckan kom överens med Borås kommun innebar det samtidigt att vi passerade den gränsen. Då pågår fortfarande förhandlingarna med våra tre storstäder.

Många små och mellanstora städer kommer att kunna utvecklas och växa tack vare de snabba järnvägsförbindelserna

Att vi uppnår vårt mål om nya bostäder innan vi har räknat in storstäderna ser vi som ett tydligt tecken på att den nya järnvägen inte bara leder till utveckling i våra största städer. Många små och mellanstora städer kommer att kunna utvecklas och växa tack vare de snabba järnvägsförbindelserna. Denna bild har också bekräftats av de kommunala politiker vi förhandlat med.

Det sägs att ingen förhandling är den andra lik men det har ändå funnits vissa gemensamma drag i förhandlingarna om höghastighetsjärnvägen. Vi har börjat med att diskutera det underlag som funnits; kommunernas nyttoberäkningar, olika utredningar av Trafikverket om sträckningar och stationslägen med mera. Därefter har vi diskuterat stationsläge, kommunalt bostadsåtagande, medfinansiering och förskottering. När vi sedan uppfattat att vi är överens har detta manifesterats i form av ett handslag mellan våra förhandlare och ansvariga politiker. Medan förhandlingarna ägt rum i Stockholm har handslagen skett i respektive kommun.

Vi kommer att se fler cykelåtgärder

Höghastighetsjärnväg och kollektivtrafik får mest uppmärksamhet, men våra förhandlingar med storstäderna har också handlat om cykelåtgärder. I den första storstadskommunen vi har kommit överens med, Lund, innebär det att staten medfinansierar sju cykelåtgärder med sammanlagt 40,75 miljoner kronor. En av dessa åtgärder är ett nytt cykelgarage i centrala Lund. Vi kommer att se fler cykelåtgärder när vi kommit överens med övriga städer. Detta är mycket glädjande, cykeln har en viktig roll för att lösa storstädernas trafikproblem.

Slutligen vill jag hälsa alla välkomna till vårt seminarium i Almedalen som äger rum på morgonen den 5 juli klockan kvart över nio i Öresundshuset. Där kommer vi bland annat att presentera senaste nytt från förhandlingarna.

//Niklas Lundin

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn