HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, förhandlingspersoner på Sverigeförhandlingen

Debatt: Därför behöver landet höghastighetsjärnväg

In AKTUELLT by sandra

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, förhandlingspersoner på SverigeförhandlingenDen 1 februari presenterades sträckningen för den kommande höghastighetsjärnvägen. Värnamo är först ut att sluta en överenskommelse med Sverigeförhandlarna, skriver de utsedda förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman. 
>> Läs artikeln på DI Debatt

I dag sker det första handslaget i Sverigeförhandlingen. Värnamo är först ut bland berörda kommuner att sluta en överenskommelse med Sverigeförhandlarna. Det betyder att vi är överens om att landets första höghastighetsjärnväg ska gå via Värnamo genom Småland.

Värnamo förbinder sig därmed att bygga 1.770 bostäder och medfinansiera den nya järnvägen med 31,5 miljoner kronor. Vi har nu träffat 28 kommuner, regioner och landsting och slås av att alla parter ser stora möjligheter att utveckla sina regioner och samhällen. Förhandlingen går snabbt fram.

Ett viktigt mål i Sverigeförhandlingen är att kunna resa mellan Stockholm och Göteborg på två timmar samt mellan Stockholm och Malmö på två och en halv. Lika viktigt är att den nya järnvägen skapar helt nya pendlingsstråk i regionerna med snabba storregionala tåg.

Talande exempel är Norrköping–Jönköping, Linköping–Borås och Malmö–Värnamo där resorna kommer att kunna göras på mindre än en timme. Det är kortare tid än vad många förortsbor i storstäderna har till sina arbeten. Vi rör oss över allt större områden och avstånden spelar inte längre någon roll, det är tiden som har betydelse.

Sverige är ett land med stark befolkningstillväxt och stark ekonomisk tillväxt. I en situation när vi blir många nya svenskar bör rätt väg att gå vara att investera i infrastruktur och bostäder. Sverigeförhandlingen bedömer att den nya höghastighetsjärnvägen kommer att generera 80.000 årsarbetskrafter enbart inom konsult- och entreprenadbranschen till 2035 då hela systemet beräknas vara utbyggt.

Det pågår en mobilisering i kommuner och regioner. Dialogen med näringsliv, privata fastighetsägare, högskolor, intresseorganisationer och medborgare är redan i gång. Vi behöver inte vänta. Stadskärnor kan förtätas och börja utvecklas och nya bostadsområden börja byggas redan i dag.

I Värnamo har de redan satt spadarna i jorden för nya bostäder och påbörjat projektering och planering av det framtida stationsområdet.

Sverigeförhandlingen innebär en omfattande gemensam investering. Men att göra ingenting är också dyrt. Vi har gett Trafikverket i uppdrag att precisera kostnaden för en höghastighetsjärnväg med utgångspunkt från de sträckningsval och stationsorter som vi nu förhandlar om. Vi har också begärt en second opinion.

Vår bedömning är att kostnaderna kommer att sjunka och att höghastighetsjärnvägen kommer att ge en positiv effekt på tillväxten i Sverige. Redan vid en tillväxt på ett par promille på BNP, skulle det innebära att höghastighetsjärnvägen blir lönsam för samhället inom en 20-årsperiod.

Det svenska järnvägssystemet räcker inte till. Kapacitetsutnyttjandet på många sträckor är mycket högt, vilket leder till hög känslighet för störningar, låga hastigheter och stora punktlighetsproblem för den långväga trafiken. Dessutom hämmas den regionala trafikens utveckling.

Genom att bygga den nya generationens järnväg skapar vi snabbare persontransporter, förbättrar framkomligheten för godstrafik och inte minst förbättrar vi möjligheterna till underhåll på de befintliga stambanorna.

Handslaget med Värnamo är bara första steget i en lång rad åtaganden från kommuner, regioner och stat. Vi fortsätter vårt arbete övertygade om att en satsning på höghastighetsjärnväg är ett viktigt steg för Sverige och för många generationer framöver.

HG Wessberg, förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen
Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen

>> Läs artikeln på DI Debatt

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn