Ny rapport analyserar OPS och höghastighetsjärnvägen

In AKTUELLT by louise


En av Sverigeförhandlingens uppgifter är att analysera och föreslå övergripande principer för finansiering av den nya höghastighetsjärnvägen. I vår andra delrapport till regeringen som överlämnades i januari 2016 utvecklade vi vår syn på finansieringen. Vi förde då fram att värden som uppstår tack vare den nya höghastighetsjärnvägen bör användas till finansieringen. Framför allt handlar det om banavgifter och ökade fastighetsvärden som totalt kan finansiera cirka fem till tio procent av höghastighetsjärnvägen. För resterande kostnader bör lån övervägas för att minska den årliga belastningen på statens budget. Försäljning av statliga tillgångar är ett alternativ till statlig upplåning, som kan användas som komplement för att minska lånebehovet. Ett exempel på detta är Telia Company, där staten äger aktier för över 60 miljarder kronor. När det gäller förutsättningarna för offentlig och privat samverkan (OPS) var vår bedömning att det kan vara intressant för delar av höghastighetsjärnvägen om vidare utredning visar att det kan ge effektivitetsvinster.

Vi har sett ett intresse från flera parter för OPS. För att få ett bättre underlag har vi gett Trafikverket ett uppdrag som handlade om vilka delar av höghastighetsjärnvägen som skulle kunna lämpa sig bäst för OPS, vilka är riskerna och effektiviseringspotentialen m.m.

Trafikverket har gett EY och Advokatfirman Lindahl i uppdrag att göra utredningen och de svarar självständigt för beskrivningar, analyser och slutsatser. Rapporten visar att det finns ett intresse från privata investerare och finansiärer att genomföra hela eller delar av höghastighetsjärnvägen. Det finns i vår omvärld omfattande erfarenheter av OPS och det finns indikationer på att OPS-projekt kunnat genomföras på ett mer effektivt sätt sett i ett livscykelperspektiv, men det är samtidigt svårt att entydigt slå fast att effektiviteten ökat. I rapporten lyfts särskilt fram att frågor om riskfördelning och beställarorganisation är avgörande för framgång.

Vi har nu tagit emot rapporten och kommer att redovisa våra överväganden kring OPS i slutrapporten till regeringen som överlämnas i december i år.

Läs rapporten: En svensk höghastighetsjärnväg – alternativa former för finansiering och samverkan.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn