Stor satsning på cykel i Stockholm

In AKTUELLT by asa

Vid avtalssigneringen idag presenterades för första gången de cykelsatsningar i Stockholmsregionen som ingår i överenskommelsen.

Det rör sig om totalt 30 cykelobjekt till en investeringskostnad om 477,5 miljoner kronor, varav 119,4 miljoner kronor består av medfinansiering från staten.

  • Stockholms stad bygger tre centrala cykelbanor för 198 miljoner kronor. Det är bland annat en cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken. Cykelbanorna kommer att byggas under åren 2019-2026. Staten genom Sverigeförhandlingen bidrar med 49,5 miljoner kronor till dessa cykelinvesteringar.
  • Huddinge kommun bygger ut cykelnätet i kommunen till en total investeringskostnad om drygt 248,5 miljoner kronor. Det är sammanlagt 23 cykelobjekt som kommer att byggas ut under perioden 2018-2027. Staten genom Sverigeförhandlingen bidrar med 62,13 miljoner kronor till cykelinvesteringarna.
  • Täby kommun bygger ut fyra cykelbanor i kommunen till en total investeringskostnad om 31 miljoner kronor. Utbyggnaden av cykelbanorna kommer att ske under 2018. Staten genom Sverigeförhandlingen bidrar med 7,75 miljoner kronor till cykelinvesteringarna.

Här är hela listan över objekten:

Stockholms stad
Liljeholmsbron, åtgärder för bättre framkomlighet i stråket, cirka 0,45 km

Årsta, ny cykelbana mellan Årstabron och Årstabergsvägen, cirka 0,5 km

Cykelbro Gamla stan – Tegelbacken, breddning förbi Riddarholmen, flytbro vid Centralbron, totalt 0,52 km

Huddinge kommun
Björnkullaringen – Regulatorvägen, ny cykelbana/-länk 1,1 km

Huddingevägen – Katrinebergsvägen, cykelbana/-länk breddas 6,2 km

Smista allé – Ryttarhalsvägen, cykelbana/-länk breddas 1,5 km

Björnkullavägen – Alfred Nobels allé, ny cykelbana/-länk 0,4 km

Katrinebergsvägen – Glömstavägen/Gustav Adolfsvägen, ny cykelbana/-länk 2 km

Loviseberg – Älggräsvägen (Tullinge), ny cykelbana/-länk 0,7 km

Häradsvägen – Karin Boyes gata, ny cykelbana/-länk 0,8 km

Förbifart Stockholm-Kungens kurvaleden, ny cykelbana/-länk 0,4 km

Dialoggatan – Mickelsbergsvägen (Stockholm), ny cykelbana/-länk 2,8 km

Ekgårdsvägen – Skärholmsvägen kommungräns, ny cykelbana/-länk 0,3 km

Glömstavägen – Kungens kurvaleden, ny cykelbana/-länk 1,9 km

Botkyrkaleden – Skärholmsvägen, cykelbana/-länk breddas 3,2 km

Skärholmsvägen – Ryttarhalsvägen, cykelbana/-länk breddas 2,5 km

Hälsovägen – Alfred Nobels allé kommungräns, cykelbana/-länk breddas 1,1 km

Katrinebergsvägen – Tvärförbindelse Södertörn, cykelbana/-länk breddas 1,4 km

Glömstavägen – Katrinbergsvägen kommungräns, cykelbana/-länk breddas 1,2 km

Glömstavägen – Talldalsvägen, cykelbana/-länk breddas 1,4 km

Smistavägen-Häradsvägen, cykelbana/-länk breddas 1,5 km

Gamla Södertäljevägen – Mickelsbergsvägen, cykelbana/-länk breddas 3,3 km

Smista allé – Juringe åväg 32, ny cykelbana/-länk 1,5 km

Kungens kurvaleden – Ekgårdsvägen, cykelbana/-länk breddas 0,6 km

Smista allé – Skördevägen 39, ny cykelbana/-länk 1,1 km

Cykelgarage Flemingsberg, underjordiskt cykelgarage för ca 3 500 cyklar och tillhörande cykelservice

Täby kommun
Arninge Ullna, cykelväg till station 2,3 km

Västra Roslags-Näsby (a), cykelväg till station från väster, 1,1 km samt cykelparkering med 276 platser varav 120 med väderskydd/tak

Västra Roslags-Näsby (b), snabbcykelväg till station, nord-sydlig riktning 0,4 km samt cykelparkering med 140 platser varav 80 med väderskydd/tak.

Västra Roslags-Näsby (c), cykelväg till Roslagsbanans station från öster, 0,5 km

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn