Städer måste bli attraktiva

In AKTUELLT by louise

Höghastighetsjärnvägen är huvudådern, men att den samkörs med kollektivtrafik och cykling är framgångskonceptet. Nu byter vi från bilen – som länge har formgivit landskapet.

Detta var ett av budskapen från regiondialogen i Kronoberg.

Här spände dialogen över flera områden från enskilda människors oro, natur- och kulturvärden till hållbarhet, långsiktigt tänkande och helt andra förutsättningar för stadsutveckling. En fråga som diskuterades var hur städerna gestaltas så att de blir så attraktiva som möjligt. För det handlar om så mycket mer än att bara bygga ett antal bostäder. ”Annars kommer man att jobba på IKEA i Älmhult men fortsätta bo i Köpenhamn”, siade en av deltagarna.

Här lyftes också den offentliga upphandlingen fram som en möjlighet att efterfråga innovativa sätt att lösa olika uppgifter. Det skulle kunna leda till transformation av hela cementindustrin. Sverige skulle på riktigt kunna omvandlas till ett fossilfritt samhälle. Till detta adderades också social hållbarhet. Att beställarna ställer krav är därför viktigt.

Också besöksnäringen ser stora möjligheter med höghastighetsjärnvägen och kopplingen till Europa. Det är från Europa besöksnäringen i Kronoberg hämtar sin tillväxt. Tillgängligheten är A och O för att kunna locka besökare. ”Det är otroligt spännande att ha en korridor rakt in här”.

Det talades också en del om betydelsen av mer spårkapacitet Hässleholm-Lund. Stråket som helhet kommer att få mycket mer trafik, vilket också gynnar Kronoberg. Det fanns en uppfattning att hela höghastighetsjärnvägsprojektet kommer att få en bättre acceptans när man ser effekterna av etappen Hässleholm-Lund,  men att det är viktigt att det redan nu finns en tidplan för hela höghastighetsjärnvägen.

Den 8 maj summerar och diskuterar vi intrycken från vårens regiondialoger under en gemensam arbetsdag med workshop i Jönköping. Dagen arrangeras tillsammans med Region Jönköpings län och är fullbokad.

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn