Ny rapport om trafikering av höghastighetsjärnvägen

In AKTUELLT by louise

I våras gav Sverigeförhandlingen i uppdrag åt Setterwalls Advokatbyrå att arbeta fram förslag på förändringar i svensk lag som behövs för att höghastighetståg och snabba storregionala tåg ska kunna prioriteras i trafikeringen av höghastighetsjärnvägen, d.v.s. ge prioritet för den trafik som järnvägen byggs för. Detta arbete har resulterat i en rapport som Setterwalls nu har överlämnat.

Bakgrunden till uppdraget var att det under 2015 i Sverigeförhandlingens arbete med kommersiella förutsättningar konstaterades att dagens regelverk kan medföra en risk att den snabba trafiken på höghastighetsjärnvägen i praktiken begränsas. Detta beror på att dagens regelverk ger korta planeringsprocesser och osäkerhet gällande prioritering på spåren, vilket kan bidra till en tveksamhet hos operatörerna (kommersiella och upphandlande) kring t.ex. investeringar i depåer och i ett större antal nya tåg.

Under 2015 gav vi därför Advokatfirman Oebergs i uppdrag att bland annat undersöka om det är möjligt att reservera höghastighetsjärnvägen för snabba tåg, prioritera snabb trafik och teckna ramavtal för längre framförhållning. Oebergs visade att det är möjligt att åstadkomma detta inom ramen för gällande EU-direktiv, men att det krävs ändringar i svensk lagstiftning.

Arbetet gick senare vidare till en upphandling av det som nu resulterat i denna rapport från Setterwalls Advokatbyrå. I arbetet har också ingått samråd med bland annat järnvägsföretag (angående persontrafik, eftersom det handlar om just höghastighetsjärnvägen), kollektivtrafikmyndigheter, Trafikverket och branschföreningar. Arbetet har även inbegripit möten med myndigheter i Norge, Storbritannien och Italien för att lära mer om hur de hanterar motsvarande frågor inom ramen för EU-direktiven.

I rapporten konstaterar Setterwalls att i Sverige kan frågan hanteras genom ändringar i 6 kap. 21, 21a och 25 §§ i järnvägslagen (2004:519), men som sagt inom ramen för EU-direktiven. Ändringarna avser prioritering, reservation och ramavtal. På så sätt bedöms inte regelverket bidra till att trafiken på höghastighetsjärnvägen begränsas.

Rapporten från Setterwalls blir ett viktigt underlag för Sverigeförhandlingens delrapport om kapacitetstilldelning som överlämnas till regeringen i december 2017. Här är också rapporten från Oebergs, de genomförda samråden, Trafikverkets arbeten för att utveckla kapacitetstilldelningsprocessen och forskarrapporter underlag som kommer att användas.

Läs rapporten här.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn