Nu skrivs avtalen under (artikeln uppdateras löpande)

In AKTUELLT by asa

Sverigeförhandlingen har i dag överenskommelser med alla stationskommuner längs med den nya höghastighetsjärnvägen och om kollektivtrafiksatsningar i storstäderna. De flesta av överenskommelserna är nu nedtecknade i formella avtal, som de kommande månaderna ska behandlas i de politiska instanserna i respektive kommun och region.

Avtalen för höghastighetsjärnvägen rör bostadsbyggande, kommunal medfinansiering och stationsläge. Avtalen om kollektivtrafiksatsningar i storstäderna rör statlig medfinansiering, bostadsbyggande och statlig medfinansiering för kommunala cykelåtgärder.

Alla avtalen längs höghastighetsjärnvägen avser byggandet av ett nytt system med höghastighetsjärnväg för persontåg för 320 km/tim och snabba regionaltåg mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. Senast till våren förväntas regeringen fatta beslut om förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 och även ta ställning till avtalen.

Nedan listar vi löpande de avtal som är helt klara, det vill säga har gått hela vägen genom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, respektive genom regionstyrelsen och regionfullmäktige. Det som återstår därefter är godkännande av regeringen.

Storstadsavtalen – beslutade:

Västra Götalandsregionen

Malmö

Stockholm

Lund, Helsingborg och Region Skåne

 

Höghastighetsjärnvägen – beslutade:

Västra Götalandsregionen

Region Jönköpings län

Region Skåne (Regionstyrelsen)

Norrköpings kommun

Malmö stad

Jönköpings kommun

Södertälje

Trosa

Lund

Region Östergötland

Sörmlands läns landsting

Nyköping

Värnamo

Linköping

Tranås

Borås kommun

Mer om vad varje överenskommelse innehåller finns att läsa här.

Bilden är från avtalssigneringen i Stockholm.

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn