Pressklipp november 2017 (uppdateras löpande)

In AKTUELLT, PRESSKLIPP by asa

Nedan följer ett urval av pressklipp från november 2017. Artikeln uppdateras löpande.

Snabbtågsdebatt inför förhandlingsslut
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snabbtagsdebatt-infor-forhandlingsslut-26049

Tågoperatörerna: Bryt partiernas låsning om höghastighetsbanan
https://www.di.se/debatt/tagoperatorerna-bryt-partiernas-lasning-om-hoghastighetsbanan/

SJ och svenska folket: Bygg höghastighetsjärnväg nu!
http://nyhetsrum.sj.se/pressreleases/sj-och-svenska-folket-bygg-hoeghastighetsjaernvaeg-nu-2309249?utm_campaign=send_list

Debattinlägg: ”En HH-förbindelse skulle bli lönsam – redan efter 24 år – trots att den förväntas kosta cirka 30 miljarder kronor.”
https://www.sydsvenskan.se/2017-11-29/en-hh-forbindelse-skulle-bli-lonsam–redan-efter-24-ar–trots-att-den-forvantas-kosta-cirka-30-miljarder-kronor

Debatt: ”Infrastrukturministern tar inte ansvar för Dalarnas kommunikationer”
http://www.dalademokraten.se/dalarna/debatt-infrastrukturministern-tar-inte-ansvar-for-dalarnas-kommunikationer

Kolla med forskarna om supertåget, Kristersson!
http://www.bt.se/ledare/kolla-med-forskarna-om-supertaget-kristersson/

Årets julklapp – en subventionerad elcykel
http://www.hn.se/%C3%A5sikter/kr%C3%B6nikor/%C3%A5rets-julklapp-en-subventionerad-elcykel-1.4864692

Trafikverket om framtiden för Skavsta: ”Mycket osäker”
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/trafikverket-tror-inte-pa-skavsta-flygplats-betydelse

Regionfullmäktige sa ja till linbana
http://skaraborgsbygden.se/nyheter/regionfullmaktige-sa-ja-till-linbana/

Oenighet i regionfullmäktige
https://www.falkopingstidning.se/article/oenighet-i-regionfullmaktige/

Debatt: ”Hög tid för ett rejält järnvägslyft”
https://www.sn.se/debatt/debatt-hog-tid-for-ett-rejalt-jarnvagslyft/

”Bygg ny järnväg mellan Göteborg och Borås”
https://www.svd.se/bygg-ny-jarnvag-mellan-goteborg-och-boras

Oklart med finansiering av stationen
http://www.linkopingsposten.se/oklart-med-finansiering-av-stationen/

Varje minut är viktig på Ostlänken
http://www.corren.se/asikter/debatt/varje-minut-ar-viktig-pa-ostlanken-om4894750.aspx

Höghastighetsjärnväg får inte tränga undan andra järnvägsbyggen
http://statskoll.se/nyheter/hoghastighetsjarnvag-far-inte-tranga-undan-andra-jarnvagsbyggen/

Förlegade kalkyler bakom vad som är samhällsekonomiskt

https://www.di.se/debatt/forlegade-kalkyler-bakom-vad-som-ar-samhallsekonomiskt/

Enkät: Två partier säger blankt nej till snabbtåg
https://www.di.se/nyheter/enkat-tva-partier-sager-blankt-nej-till-snabbtag/

Sverigeförhandlingen går mot sitt slut
http://fastighetsnytt.se/2017/11/sverigeforhandlingen-gar-mot-sitt-slut/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Stockholm dömer ut plan för transporter
https://www.svd.se/m-regeringen-missgynnar-trafiken-i-stockholm

Snabbspåren delar nationen
http://www.barometern.se/debatt/snabbsparen-delar-nationen/

Naturskyddsföreningen: Sluta lobba för ny vägtunnel
https://mitti.se/nyheter/trafik/lobbyarbete-ostlig-forbindelse/

Tågpersonal ber om ursäkt efter 20 sekunder för tidig avgång
https://www.dn.se/nyheter/varlden/tagpersonal-ber-om-ursakt-efter-20-sekunder-for-tidig-avgang/

Het debatt i Stadshuset om Österleden
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/het-debatt-om-osterleden-i-stadshuset/repqkf!3sXE2HTKKupaxHbxRGVoew/

30 års väntan – nu kan Ostlänken få sin start

https://www.svtplay.se/klipp/15958482/30-ars-vantan—nu-kan-ostlanken-fa-sin-start?start=auto

Här skriver kommunerna på avtalet för Ostlänken
https://www.svtplay.se/klipp/15957078/har-skriver-kommunerna-pa-avtalet-for-ostlanken?start=auto

Ostlänksavtalet är signerat – 55 000 nya bostäder ska byggas
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6820641

Nu är kontraktet för Ostlänken klart
http://www.linkopingsposten.se/nu-ar-kontraktet-for-ostlanken-klart/

Nytt avtal klart gällande Ostlänken
http://branschkanalen.se/nytt-avtal-klart-gallande-ostlanken/

Annie Lööf är smart som drar loket
http://www.bt.se/ledare/annie-loof-ar-smart-som-drar-loket/

Staten måste låna till nya stambanor
http://www.gp.se/nyheter/debatt/staten-m%C3%A5ste-l%C3%A5na-till-nya-stambanor-1.4818929

30 års väntan – nu kan Ostlänken få sin start
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/30-ars-vantan-i-dag-kan-ostlanken-fa-sin-start

Byggstart för Kardonbanan
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6820607

Nyanlända ingenjörer snabbutbildas för att bygga järnväg
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6820583

Ostlänken: Kostnaden lika stor som sju Norrköping
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6820227

”Regeringens järnvägsbygge är en halvmesyr”
https://www.dn.se/debatt/repliker/regeringens-jarnvagsbygge-ar-en-halvmesyr/

Nu skrivs avtal om Ostlänken
http://www.byggnyheter.se/20171110/19634/nu-skrivs-avtal-om-ostlanken

Södertälje skriver under Ostlänksavtalet
http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/sodertalje-skriver-under-ostlanksavtalet

Låna pengar till de snabbaste tågen
http://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ledare/l%C3%A5na-pengar-till-de-snabbaste-t%C3%A5gen-1.4816731

”Orimligt MP-förslag om flygförbud för inrikes resor”
http://www.dagensarena.se/innehall/orimligt-mp-forslag-om-flygforbud-inrikes-resor/

”Regeringens järnvägsbygge är en halvmesyr”
https://www.dn.se/debatt/repliker/regeringens-jarnvagsbygge-ar-en-halvmesyr/

”Hur ska C bygga höghastighetsbanor med M?”
https://www.dn.se/debatt/repliker/hur-ska-c-bygga-hoghastighetsbanor-med-m/

Eneroth (S): ”Infrastrukturen i Gävleborg är viktig för regionen men också för hela Sverige”
http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/eneroth-s-infrastrukturen-i-gavleborg-ar-viktig-for-regionen-men-ocksa-for-hela-sverige

Inga löften om tunnel till den danska sidan
https://www.expressen.se/kvallsposten/inga-loften-om-tunnel-till-den-danska-sidan/

”Utred lågprisalternativ och magnettågsalternativ”
https://www.dn.se/debatt/repliker/utred-lagprisalternativ-och-magnettagsalternativ/

Drömmen om en järnvägstunnel lever i Linköping
https://www.svtplay.se/klipp/15889046/drommen-om-en-jarnvagstunnel-lever-i-linkoping?visa=full

Klimatpsykos att flyga till Göteborg för 340 kronor – via London!
http://uppsalademokraten.etc.se/ledare/klimatpsykos-att-flyga-till-goteborg-340-kronor-london

Ja till linbana och spårvagnar

http://skaraborgsbygden.se/nyheter/ja-till-linbana-och-sparvagnar/

Bygg höghastighetståg för framtiden
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/svend-dahl-lib-bygg-hoghastighetstag-for-framtiden

Centerpartiet förstår hur man lägger räls
https://www.di.se/ledare/centerpartiet-forstar-hur-man-lagger-rals/

Centerpartiet föreslår finansiering av snabbare tåg än regeringens
http://www.dagensopinion.se/centerpartiet-f%C3%B6resl%C3%A5r-finansiering-snabbare-t%C3%A5g-regeringens

Centerpartiet: Så kan vi finansiera höghastighetståg
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2017/2017-11-06-centerpartiet-sa-kan-vi-finansiera-hoghastighetstag.html

Kravet: bättre kollektivtrafik för höjd skatt
https://mitti.se/nyheter/trafik/kravet-battre-kollektivtrafik/

Partisamtal väntar om snabbtåg
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article26487552.ab

Centern vill lånefinansiera stambanor
https://www.di.se/nyheter/centern-vill-lanefinansiera-stambanor/

DN Debatt. ”Lånefinansiera stambanor för svenska höghastighetståg”
https://www.dn.se/debatt/lanefinansiera-stambanor-for-svenska-hoghastighetstag/

Tack för berömmet, Centerpartiet i Malmö
https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/tack-for-berommet-centern/

Trängselavgifterna kan höjas
https://www.nvp.se/Nacka/Nacka/trangselavgifterna-kan-hojas/

L och FNL: Om Trafikverket
https://www.sydsvenskan.se/2017-11-02/l-och-fnl-om-trafikverket-bestammer-blir-det-ingen-jarnvagstunnel

Debattinlägg: ”Det finns inget motsatsförhållande mellan teknikutveckling, minskade utsläpp och ändrad livsstil.”
https://www.sydsvenskan.se/2017-11-01/det-finns-inget
https://www.hd.se/2017-11-01/det-finns-inget

Kompletterande beredningsremiss om Ostlänken
http://www.jarnvagsnyheter.se/20171101/7001/kompletterande-beredningsremiss-om-ostlanken

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn