En förhandling med fokus på gemensamma nyttor

In AKTUELLT by sandra

(Observera: Sista datum för inlämning av nyttoberäkningarna har ändrats från 31 juli till 1 oktober.)

Sverigeförhandlingen är en värdeskapande förhandling där såväl kostnadseffektivitet som ökade nyttor är centrala. Nyttan av nya höghastighetsjärnvägar, ökat bostadsbyggande och ökad tillgänglighet i storstäderna ska avspeglas i medfinansiering från kommuner, regioner, städer och näringslivet.

Erfarenheten från tidigare medfinansieringsprojekt har visat att det är nödvändigt att kunna beskriva och kvantifiera de nyttor som kommer hela samhället till del. Detta för att intressenterna ska kunna dels vara med och påverka och dels redovisa och motivera deltagande i finansieringen.

Det är därför viktigt att det underlag för förhandling som kommuner, regioner, städer och näringslivet levererar till Sverigeförhandlingen redovisar vilka nyttor som kan uppstå vid investering i nya höghastighetsjärnvägar, ökat bostadsbyggande och ökad tillgänglighet i storstäderna.

Dokumentet ”Metoder och redovisning av nyttoberäkningar i Sverigeförhandlingen” beskriver de nyttor som ska redovisas kvalitativt och kvantitativt:

  • Bostadsnyttor
  • Restidsvinster
  • Arbetsmarknadsnyttor
  • Miljönyttor
  • Näringslivsnyttor
  • Sociala nyttor
  • Övriga nyttor

Dokumentet ”Intressentanalys” ska fyllas i av kommuner, regioner, städer och näringslivet. Här ska de kartlägga vilka lokala intressenter som kan dra nytta av investeringarna i nya höghastighetsjärnvägar, ett ökat bostadsbyggande och en ökad tillgänglighet i storstäderna och därmed vill vara med och medfinansiera.

Dokument för nedladdning (pdf):
Metoder och redovisning av nyttoberäkningar i Sverigeförhandlingen
Intressentanalys

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn