Intensivt arbete med avtalen

In AKTUELLT by louise

hostmorgon

Sverigeförhandlingen inledde sitt arbete sommaren 2014 med en insamlings- och faktafas och i februari 2016 startade förhandlingarna om höghastighetsjärnvägen samt storstadsåtgärder. I juni 2016 nådde förhandlingarna en milstolpe i och med att Sverigeförhandlingen nått överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs järnvägens sträckningar utanför storstäderna samt med Lund och Helsingborg.

Nu ska överenskommelserna formaliseras i avtal mellan respektive kommun och region, Sverigeförhandlingen samt Trafikverket. Detta arbete pågår just nu.

I denna process riggas även uppföljningen av de åtaganden som avtalen rymmer t.ex. tillsättandet av styrelser som ansvarar för uppföljningen. Styrelserna kommer att vara bemannade med representanter från berörda parter och dess sammansättning och arbete regleras i avtalen.

När avtalen har undertecknats ska de godkännas av respektive förhandlingsparts beslutande organ, det vill säga fullmäktige respektive regeringen. Därefter vidtar arbetet för respektive part med att genomföra sina åtaganden, det vill säga bygga bostäder, infrastruktur med mera.

För varje ny överenskommelse publiceras ett pressmeddelande som du kan läsa här: http://forhandling.sverigeforhandlingen.se/overenskommelser/

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn