Nu finns en samlad effektbedömning för utbyggd järnväg

In AKTUELLT by louise

Aktuellt-bilder-Sverigeforhandlingen_0

Trafikverket har nu tagit fram samlade effektbedömningar för utbyggnad av järnvägen i södra Sverige. På Trafikverkets webbplats står det att om nya höghastighetsjärnvägar byggs, eller om stambanorna byggs ut, ökar kapaciteten, restiderna kortas och känsligheten för störningar på järnvägen minskar. Effekterna är dock mycket större med höghastighetsjärnvägar än med utbyggda stambanor.

Vidare skriver Trafikverket att höghastighetsjärnvägar ökar också den regionala tillgängligheten mer än utbyggda stambanor och möjliggör nya reserelationer. Kapaciteten behöver öka med fler spår. De södra och västra stambanorna är hårt belastade.

Trafikverket har utrett två olika inriktningar för utbyggnad; att bygga nya höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö och att bygga ut de befintliga västra och södra stambanorna. Cirka hälften av stambanorna skulle då byggas ut, någon upprustning av övriga delar ingår inte.

I maj publicerades nya kostnadsbedömningar för dessa två inriktningar och i juni publicerades samhällsekonomiska kalkyler. Nu har kalkylerna kompletterats i Samlade Effektbedömningar, SEB. Där värderas även de effekter som inte kan åsättas ett pris, åtgärdernas fördelningseffekter och hur de motsvarar Sveriges transportpolitiska mål. Det är alltså huvudsakligen kvalitativa bedömningar som nu gjorts till skillnad från de kalkyler som publicerats tidigare.

Läs mer på Trafikverkets webbplats: http://www.trafikverket.se/nygenerationjarnvag

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn