Catharina Håkansson Boman

Catharina Håkansson Boman – replik i Fastighetsnytt den 20 september

In AKTUELLT by louise

 

Catharina Håkansson Boman

Spelteorier är intressant som ett instrument att analysera och förstå processer. Men de hypoteser som Hans Lind lanserar stämmer inte med de iakttagelser som vi gör av verkligheten. Hans Lind argumenterar för att förhandlingar har teoretiska risker med avseende på bostadsbyggande. Sverigeförhandlingen vill därför ge en bild av varför förhandling leder till ökat bostadsbyggande.

Bostadsbyggandet har alldeles nyligen tagit fart, delvis i takt med att regeringen (både innevarande och föregående) har pekat på behovet av ett ökat bostadsbyggande och vidtagit en mängd åtgärder för att förbättra situationen, däribland Stockholmsförhandlingen (2013-2014) och den pågående Sverigeförhandlingen. Många kommuner har de senaste åren insett vikten av att öka sitt bostadsbyggande (277 av landets 290 kommuner gör den bedömningen enligt Boverket) men utfallet, det vill säga det antal bostäder som faktiskt byggts är praktiskt taget alltid färre än utlovat. Ett av skälen har varit (och är) brister i infrastrukturen och bristen på förutsägbara marknadsförutsättningar. En investerare vill veta med säkerhet att en järnväg, tunnelbana, spårväg, väg eller dylikt verkligen byggs och att kommunen medger byggnation på dess mark. Med sådana förutsättningar kan investeringarna bli verklighet, och det är med den logiken förhandlingar mellan stat, kommun och region spelar roll för bostadsbyggandet.

Sverigeförhandlingen förhandlar med kommuner med vitt skilda förutsättningar, det som förenar dem är att de är beredda att ingå avtal med staten om stora bostadsåtaganden. Med den tidtabell Sverigeförhandlingen har finns inga möjligheter att taktiskt krympa sina bostadspolitiska ambitioner – bara höja. Genom handslag artikulerar kommun och stat (och i vissa fall region/län) vilken gemensam vision som ska förverkligas de kommande åren och utgöra förutsättning för ett högt och realistiskt bostadsbyggande. Handslagen kommer att formaliseras i tydliga och skarpa avtal som reglerar både vad som händer vid förändrade förutsättningar och hur avtalet ska följas upp. På det sättet blir förutsättningarna för marknadens aktörer tydliga och transparenta, offentliga investeringar samordnas och bostadsbyggandet ökar.

Catharina Håkansson Boman
Förhandlare Sverigeförhandlingen

Detta är en replik på Hans Linds inlägg på Fastighetsnytt.se den 19/9 2016.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn