Kan höghastighetståg prioriteras på nya järnvägen?

In AKTUELLT by sandra

Aktuellt-bilder-Sverigeforhandlingen_001

I somras beställde Sverigeförhandlingen en studie av Advokatfirman Oebergs för att utreda vissa regelverk kring trafikering av höghastighetsjärnvägar. Sverigeförhandlingen har nu tagit emot deras rapport.

I rapporten studeras bland annat möjligheten att

  • reservera de nya järnvägarna för snabba tåg,
  • prioritera höghastighetståg,
  • teckna ramavtal för längre framförhållning avseende kapacitetstilldelning,
  • använda banavgifter som styrmedel, och
  • använda banavgifter som finansieringskälla

Rapporten belyser dessa frågeställningar såväl utifrån dagens svenska regelverk som utifrån gällande EU-regelverk, men också utifrån regelverk som just nu är under utarbetande inom EU.

Bland de slutsatser som dras i rapporten ingår att det under vissa förutsättningar;

  • är möjligt att reservera de nya järnvägarna för snabba tåg,
  • är möjligt att prioritera viss trafik framför annan trafik,
  • är möjligt att teckna ramavtal för att trafiken ska ges bättre möjlighet till framförhållning,
  • sannolikt är möjligt att använda banavgifter som finansieringskälla, men
  • att det inte är möjligt att använda banavgifter för att styra bort viss trafik

Vårt arbete kommer att fortsätta med en djupare analys av innehållet och slutsatserna, och utifrån bland annat det bedöma om det svenska regelverket kan och bör justeras för att åstadkomma en önskad trafikering av de nya järnvägarna.

Sverigeförhandlingens analys presenteras i en delrapport som överlämnas till regeringen vid årsskiftet.

Rapporten finns att läsa här.
Fler rapporter och underlag finns att läsa på www.sverigeforhandlingen.se/dokument.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn