Folio Images, foto: Anna Nildén

Nationell konferens nyanserar bilden av höghastighetsjärnvägen

In AKTUELLT by sandra

 

Sverigeförhandlingen
Alla är överens om att Sverige behöver rustas för framtiden. Frågan är bara hur det ska ske. När det gäller höghastighetsbanan har allt fler börjat tala om kostnader, men få tar upp priset för att låta bli. Detta resonemang är utgångspunkten när Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län tillsammans med 17 kommuner och intresseorganisationer bjuder in till den första nationella konferensen om Sveriges nya stambanor och vilken betydelse dessa kan få för Sveriges invånare och företag.

Konferensen genomförs den 7 juni på Malmö Clarion Live och rubriken för dagen är Byggstart Sverige. Framtidens stambanor binder samman Sverige. Syftet  är att ge en mer nyanserad bild av satsningen på höghastighetsjärnvägen. Konferensen har ett nationellt perspektiv men tar avstamp i det regionala: Vad kan täta, snabba transporter för miljoner människor medföra?

Bland annat kommer Fredrik Reinfeldt berätta om när han med sin regering lanserade Sverigebygget – den satsning på fler jobb, tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder som i dag kallas för Sverigeförhandlingen. Han kommer att berätta om vad som var visionen bakom satsningen och hur han ser på satsningens betydelse för framtidens städer och regioner.

Sverigeförhandlingens Catharina Håkansson Boman kommer att berätta om de samhällsnyttor som förhandlingen skapar och hur förhandlingsarbetet kring ett modernt järnvägssystem för hela landet går framåt.

Några fler av de frågor som kommer att diskuteras under dagen är:

Var är Sverige 2050?
Hur påverkar infrastruktur och tillgänglighet städers utveckling och attraktivitet?
Hur kan infrastrukturen bidra till miljö- och klimatmålen?
Vilken betydelse har infrastrukturen för företagen?
Hur påverkas svensk arbetsmarknad av snabbare tåg mellan våra storstäder?
Vad kostar vår generations största samhällsplaneringsprojekt?
Hur skapar vi förutsättningar för att jobba, bygga och bo i framtidens Sverige?

Konferensen modereras av Britt-Marie Mattsson, journalist och författare med lång erfarenhet av svensk och amerikansk inrikespolitik som i maj mottog Publicistklubbens Stora Pris 2016.

Läs mer om Byggstart Sverige.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn