Lund först ut med paketlösning i Sverigeförhandlingen. Foto: Louise Andersson, Sverigeförhandlingen

Pressmeddelande: Lund först ut med paketlösning i Sverigeförhandlingen

In AKTUELLT, PRESSMEDDELANDEN by sandra

Lund först ut med paketlösning i Sverigeförhandlingen. Foto: Louise Andersson, Sverigeförhandlingen

Lund är först ut med en samlad överenskommelse med Sverigeförhandlingen om storstadsåtgärder och höghastighetsjärnväg. Därmed är det klart med en central station för den nya höghastighetsjärnvägen, spårväg till European Spallation Source (ESS) samt sju cykelåtgärder i centrala Lund. I och med dagens handslag förbinder sig Lunds kommun att bygga 15 000 bostäder och medfinansiera den nya höghastighetsjärnvägen.

–  Den överenskommelse vi nu nått mellan kommunen och Sverigeförhandlingen betyder otroligt mycket positivt för Lund och Skåne. Våra innovativa företag, Lunds universitet och de världsledande internationella forskningsanläggningarna, är och kommer att fortsätta vara bland Sveriges viktigaste stödjepunkter för tillväxt och hållbar utveckling. Med kombinationen av höghastighetsjärnväg, Sveriges modernaste spårvägsinfrastruktur och ett ökat bostadsbyggande har vi ytterst bra förutsättningar för att möta framtidens utmaningar. Det är extra glädjande att vi i och med denna överenskommelse nu når målsättningen om 50 procent statlig medfinansiering av spårvägen och dessutom en historiskt stor satsning på cykeltrafik, säger Anders Almgren kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Den nya höghastighetsjärnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Förhandlingar pågår med 16 kommuner och två flygplatser längs sträckningarna. Sverigeförhandlingen har i och med dagens handslag överenskommelser med 8 kommuner som tillsammans förbinder sig att bygga drygt 80 000 nya bostäder. Lund kommer att medfinansiera den nya järnvägen med 120 miljoner kronor och bidra med 116,5 miljoner kronor i förskottering.

När det gäller storstadsåtgärder medfinansierar staten genom Sverigeförhandlingen 74,5 miljoner kronor till spårvägen mellan Lunds central och den sameuropeiska forskningsanläggningen ESS, som håller på att byggas i Lund. Staten medfinansierar också 40,75 miljoner kronor till utbyggnaden av sju cykelåtgärder i centrala Lund.

– Bostadsbyggande och infrastruktur är två centrala delar av samhällsbyggandet. I Lund har vi i dag ett paket som främjar både ett bättre och mer robust järnvägssystem för hela Sverige samt kollektivtrafik- och cykelåtgärder som stödjer en resurseffektiv stadsutveckling i Lund. Det är viktigt att Lund fortsättningsvis kan växa och utvecklas och dagens överenskommelse om 15 000 nya bostäder är glädjande, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Utbyggnaden av spårvägen från Lund till ESS skapar en mer kapacitetsstark kollektivtrafik i ”Kunskapsstråket” som hyser hälften av alla arbetsplatser i Lund och är ett av Lunds mest trafikerade stråk. Staten medfinansierar spårvägen med 74,5 miljoner kronor. Sedan tidigare medfinansierar staten spårvägen med 298,4 miljoner kronor genom stadsmiljöavtalen.

De cykelåtgärder som staten, i och med detta paket, medfinansierar har koppling till både höghastighetsjärnvägen och spårvägen.

– Med den nya höghastighetsjärnvägen öppnas möjligheter till mer trafik på den hårt belastade järnvägssträckan Hässleholm-Lund. Det skapas också helt nya pendlingsmöjligheter för regionen. Framöver blir det möjligt att resa mellan Lund och Stockholm på cirka 2 timmar 20 minuter och mellan Lund och Jönköping på 1 timme. I dag tar det cirka 4 timmar och 15 minuter respektive 2 timmar 30 minuter att ta tåget dessa sträckor, säger HG Wessberg förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Den centrala placeringen av stationen möjliggör en god kommersiell trafikering som skapar goda förutsättningar för en integrering och utökning av befintliga arbetsmarknadsregioner. Stationsläget och spåranslutningar ska möjliggöra en hög frekvens av ankommande och avgående tåg i höghastighetssystemet men möjliggör också mer lokal och regional trafik.

Pressträffen webbsändes direkt på https://bambuser.com/channel/lundskommun# och kan ses i efterhand på www.sverigeforhandlingen.se (exakt länk kommer).


RESFAKTA LUND*

Med höghastighetståg från Lund till:

Stockholm ca 2 timmar 20 minuter (i dag ca 4 timmar och 15 minuter)
Jönköping  ca 1 timme (i dag ca 2 timmar 30 minuter)
Linköping   ca 1 timme och 35 minuter (i dag ca 2 timmar och 35 minuter)

*alla tider är preliminära och cirkatider


Läs mer om Sverigeförhandlingen på vår särskilda förhandlingswebb, www.forhandling.sverigeforhandlingen.se

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn