Sverigeförhandlingens slutrapport överlämnad − höghastighetsjärnväg, kollektivtrafik och 285 400 bostäder Pressmeddelande – Sverigeförhandlingens remissvar inlämnat: Järnvägen måste byggas ut snabbt och för höga hastigheter Pressmeddelande: Sverigeförhandlingen avbryter förhandling om Östlig förbindelse i Stockholm Pressmeddelande: ”Båda sträckorna måste byggas samtidigt och snabbt” Pressmeddelande: Nära 300 000 bostäder byggs genom Sverigeförhandlingen Pressmeddelande: Avtal klart mellan Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen – viktigt steg för höghastighetsjärnvägen Pressmeddelande: Sverige och Danmark överens om fortsatt arbete med ny Danmarksförbindelse Pressmeddelande: Överenskommelse klar i dag – Göteborg satsar stort på kollektivtrafik och 45 680 bostäder i Sverigeförhandlingen Pressmeddelande: Överenskommelse klar i dag – stor satsning på kollektivtrafik, cykel och 28 550 bostäder i Malmö  Pressmeddelande: Ny möjlig utformning av järnväg Göteborg − Borås