Pressmeddelande: Nära 300 000 bostäder byggs genom Sverigeförhandlingen

In AKTUELLT, PRESSMEDDELANDEN by asa

​​​

En av de grundläggande idéerna bakom Sverigeförhandlingen är att koppla ihop bostadsbyggande med infrastruktursatsningar. Förhandlingen har i uppdrag att få fram 100 000 nya bostäder runt om i Sverige som en del av satsningarna på höghastighetsjärnväg och kollektivtrafik i storstäderna. Arbetet har resulterat i nära 300 000 bostäder.

– Nu står det klart att målet om nya bostäder har uppnåtts med råge. Överenskommelserna har resulterat i att vi har nära tredubblat regeringens målsättning. 110 000 av de 288 350 bostäderna ska byggas i kommuner längs höghastighetsjärnvägen. 178 350 bostäder är en del av storstadsavtalen med Stockholm, Skåne och Göteborg säger HG Wessberg, förhandlare Sverigeförhandlingen.

Enligt SCB:s statistik bor det i genomsnitt 2,2 personer per hushåll i Sverige. Det innebär att nära 300 000 nya bostäder betyder boende för ca 650 000 personer, vilket motsvarar mer än två hela Malmö.

– Många kommuner har de senaste åren insett vikten av att öka sitt bostadsbyggande, men antal bostäder som byggs blir nästan alltid färre än utlovat. Två av skälen är dåliga kommunikationer och bristen på förutsägbara marknadsförutsättningar. Våra förhandlingar kopplar ihop satsningar på bostäder och infrastruktur, och leder till skarpa avtal mellan stat, kommun och region. Förutsättningarna för marknadens aktörer blir tydliga och transparenta, offentliga investeringar samordnas och bostadsbyggandet ökar, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlare Sverigeförhandlingen.

Sverigeförhandlingens metod är en förhandling om medfinansiering med fokus på de nyttor som infrastruktursatsningar skapar, såsom ökat bostadsbyggande. I storstadsförhandlingarna har de kollektivtrafikobjekt med minsta möjliga investeringskostnad och som genererat flest nya bostäder prioriterats. Den statliga medfinansieringen har sedan baserats på mängden bostäder.

Fakta
Det totala antalet bostäder är 288 350, vilka fördelar sig som följande:

  • Kommuner längs höghastighetsjärnvägen: 110 000
  • Storstadsavtal med Stockholm, Skåne och Göteborg: 178 350 (Lunds 15 000 bostäder räknas in i siffran för höghastighetsjärnvägen)

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn