Pressklipp, Sverigeförhandlingen

Pressklipp, september 2016 (uppdateras löpande)

In AKTUELLT, PRESSKLIPP by sandra

Pressklipp, Sverigeförhandlingen

Nedan följer ett urval av pressklipp från september 2016. Artikeln uppdateras löpande men publiceringsdatumet förblir detsamma. 


Magnettåg är dyr dröm
http://vlt.se/asikt/debatt/1.4324716-debatt-magnettag-ar-dyr-drom

Hyperloopa Norden!
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/hyperloopa-norden-27905

Centern: Bygg 3500 bostäder i Marieberg
https://mitti.se/centern-bygg-3500-bostader-i-marieberg/?tag=stockholm#respond

Järnvägen: Fixa det befintliga först!
http://kkuriren.se/asikter/insandare/1.4391920-jarnvagen-fixa-det-befintliga-forst-

Krönika: Höghastighetståg är rätta spåret
http://www.jp.se/article/kronika-hoghastighetstag-ar-ratta-sparet/

Ostlänken går att räkna hem
http://www.nt.se/asikter/debatt/ostlanken-gar-at-rakna-hem-om4305086.aspx

Så ska 400 meter snabbtåg få plats
http://www.sydsvenskan.se/2016-09-24/snabbplan-for-snabbtag-ska-blidka-trilskande-kommuner

Gränskontrollerna hotar nästa Öresundsförbindelse
http://bloggar.expressen.se/kvp-ledarbloggen/2016/09/25/granskontrollerna-hotar-nasta-oresundsforbindelse/

Borås bitska kamp om tåget har ett outtalat miljardbud
http://www.bt.se/ledare/boras-arga-kamp-om-taget-har-ett-outtalat-miljardbud/

Karolina Skog: Det blir skatt på lastbilstrafik
http://www.hd.se/2016-09-24/karolina-skog-det-blir-skatt-pa-lastbilstrafik

Utvärdera om vi ska hoppa på magnettåget
http://www.etc.se/debatt/utvardera-om-vi-ska-hoppa-pa-magnettaget

Infrastruktursatsning omgärdad av orosmoln
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/infrastruktur/infrastruktursatsning-omgardad-av-orosmoln_657002.html

Ministern: ”För många tåg som inte kommer i tid”
http://www.bt.se/boras/ministern-for-manga-tag-som-inte-kommer-i-tid/

Värmdö kommun: Östlig led nödvändig
http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/ostlig-led-nodvandig/

Gemensam dansk-svensk prognos för Öresundstrafiken klar i december
http://www.newsoresund.se/gemensam-dansk-svensk-prognos-for-oresundstrafiken-klar-i-december/

Spårväg Syd fortsatt aktuell i Sverigeförhandlingen
http://wp.kristdemokraterna.se/huddinge/2016/09/22/sparvag-syd-fortsatt-aktuell-i-sverigeforhandlingen/

Den spårbundna trafiken i Skåne är allvarligt hotad
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/den-sparbundna-trafiken-i-skane-ar-allvarligt-hotad/

Skåningar litar inte på tågtrafiken – det var länge sedan den tilliten fanns
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/skaningar-litar-inte-pa-tagtrafiken-det-var-lange-sedan-den-tilliten-fanns/

Replik: Catharina Håkansson Boman
http://fastighetsnytt.se/2016/09/replik-catharina-hakansson-boman/

Repliker. ”Samhällsnytta svårfångad med kalkyler”
http://www.dn.se/debatt/repliker/samhallsnytta-svarfangad-med-kalkyler/

Mycket luft i regeringens järnvägsmiljarder
http://www.svd.se/mycket-luft-i-regeringens-jarnvagsmiljarder

Borås problem stavas Göteborg
http://www.bt.se/ledare/boras-problem-stavas-goteborg/

Bäst med spårtrafik i Österleden
http://www.nvp.se/Nacka/Nacka/bast-med-spartrafik-i-osterleden/

Sverigeförhandlingarna kan leda till lägre bostadsbyggande
http://fastighetsnytt.se/2016/09/sverigeforhandlingarna-kan-leda-till-lagre-bostadsbyggande/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Missvisande om tågens sänkta hastigheter
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/09/missvisande-om-tagens-sankta-hastigheter/

Spårväg bäst i Österledens biltunnel
http://www.dn.se/arkiv/stockholm/sparvag-bast-i-osterledens-biltunnel/

Repliker. ”Så korta restider är inte möjliga”
http://www.dn.se/debatt/repliker/sa-korta-restider-ar-inte-mojliga/

Repliker. ”Höghastighetsbanan riskerar bli en gökunge”
http://www.dn.se/debatt/repliker/hoghastighetsbanan-riskerar-bli-en-gokunge/

”Privat finansiering leder till monopol”
http://www.svd.se/privat-finansiering-leder-till-monopol/i/senaste

Osäker framtid för österleden
http://www.nvp.se/Nacka/Nacka/osaker-framtid-for-osterleden/#.V9k5mXKTn_A.twitter

Samtalen i gång om snabbtåg
http://www.di.se/artiklar/2016/9/12/samtal-om-snabbtag-igang/

Få vill betala för ringled runt Stockholm
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6515403

Magnettåg alltför dyrt och oprövat
http://vlt.se/asikt/debatt/1.4282434-magnettag-alltfor-dyrt-och-oprovat

Repliker. ”Jättestor nytta, men ännu större kostnad”
http://www.dn.se/debatt/repliker/jattestor-nytta-men-annu-storre-kostnad/

Ikea vill betala för ny spårväg i Kungens kurva
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ikea-vill-betala-for-ny-sparvag-i-kungens-kurva/reppii!5WQFxVzhg0Lprv6nXHSIGQ/

Sänkt fart på rekordmånga järnvägar
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sankt-fart-pa-rekordmanga-jarnvagar/

Järnvägen i dåligt skick – hastigheten sänks
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6515156

DN Debatt. ”Tåg kan gå var sjätte minut mot Malmö eller Göteborg”
http://www.dn.se/debatt/tag-kan-ga-var-sjatte-minut-mot-malmo-eller-goteborg/

SJ vill bygga höghastighetsjärnväg
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sj-onskar-hoghastighetsjarnvag 

Vaggeryds kommun är med när tåget går
http://skillingaryd.nu/blog/2016/09/08/vaggeryds-kommun-ar-med-nar-taget-gar/

Dags för Johansson att dra i nödbromsen
http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/ledare/dags-f%C3%B6r-johansson-att-dra-i-n%C3%B6dbromsen-1.3750737

Kritik mot kranskommuners avtal om snabbtågen
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/kritik-mot-kranskommuners-avtal-om-snabbtagen

Borås släpper inte tunneldrömmen
http://www.bt.se/ledare/boras-slapper-inte-tunneldrommen/

Det krävs en opartisk utredning om magnettåg
http://www.svd.se/det-kravs-en-opartisk-utredning-om-magnettag/om/hoghastighetstagen

Sverigeförhandlingarna om höghastighetståg missar huvudspåret!
http://www.trelleborgsallehanda.se/debatt/sverigeforhandlingarna-om-hoghastighetstag-missar-huvudsparet/

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn