Sverigeförhandlingen - Östlig förbindelse

Ny rapport om möjliga OPS-lösningar för Östlig förbindelse

In AKTUELLT by sandra

Sverigeförhandlingen - Östlig förbindelse

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse i Stockholm. Sverigeförhandlingen gav därför WSP Analys och Strategi i uppdrag att sammanställa erfarenheter från och de svenska förutsättningarna för så kallad offentlig – privat samverkan (OPS-lösning). Rapporten ”OPS-lösning för Östlig förbindelse?” har nu överlämnats till Sverigeförhandlingen.

I rapporten görs en genomgång av vad som krävs för att privat kapital genom OPS kan vara en del av finanseringen av Östlig förbindelse. Här redovisas möjliga upplägg med utgångspunkt från ett antal internationella projekt och erfarenheter samt intervjuer med svenska aktörer.

Enligt slutsatserna är intresset stort för Östlig förbindelse bland potentiella investerare. Östlig förbindelse anses ge möjlighet till långsiktig avkastning och innebär en rimlig risk för den som väljer att investera. Vidare anses Östlig förbindelse vara ett samhällsbyggande projekt som förbättrar för person- och kollektivtrafik och stärker förutsättningarna för hållbar tillväxt.

I rapporten rekommenderas två upplägg varav ett är tillgänglighetsbaserat och det andra är en hybrid av en tillgänglighets- och intäktsbaserad modell. WSP bedömer att det finns goda förutsättningar för att markvärden och vägavgifter kan vara en viktig del i finansieringen, men att intäktsrisken är för stor för en ren intäktsmodell.

Rapporten är ett av flera underlag som kommer att levereras till Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen kommer därefter att göra sin egen analys och utvärdering av bedömningarna. Denna analys presenteras i en delrapport som överlämnas till regeringen vid halvårsskiftet 2016.

Länk till ”OPS-lösning för Östlig förbindelse?” (PDF)

Fakta:


Vad är Östlig förbindelse?

Östlig förbindelse är en trafikförbindelse över Saltsjö-Mälarsnittet öster om Stockholms innerstad, som tillsammans med Södra länken, Essingeleden och Norra länken bildar en ring runt centrala Stockholms stad.

Vad är OPS?
OPS är en form av offentlig upphandling där ett privat företag eller konsortium får i uppdrag att finansiera, bygga och under en längre tid driva till exempel en infrastrukturinvestering. Här överlåts byggandet, finansiering och eventuellt drift på ett privat företag.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn