”Samhällsbyggandet har skalats upp”

In AKTUELLT by asa

Sverigeförhandlingen har sin föregångare i 2013 års Stockholmsförhandling, som resulterade i fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder. Här ingår bland annat utbyggnad av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station. Emelie Grind deltog i förhandlingsarbetet som representant för Järfälla kommun, där hon idag är samhällsbyggnadsdirektör. Vi har bett henne dela med sig av sina erfarenheter från Stockholmsförhandlingen.

Varför var Järfälla intresserade initialt av att delta i Stockholmsförhandlingen?
Vi såg möjligheter att få till ökade samhällsnyttor jämfört med vad vi då utgick från för planeringsförutsättningar i utbyggnaden av kommunen.

Vad har förhandlingen betytt för Järfälla?
Stockholmsöverenskommelsen ser jag som ett historiskt beslut för Järfälla, då gick vi från att vara en förortskommun till att bli en del av storstaden Stockholm på riktigt. Den resa som kranskommuner som Solna och Sundbyberg gjort innan oss. Med Stockholmsöverenskommelsen blev Järfällas strategiska läge och bidrag till Stockholmsregionens utveckling tydligt för investerare, byggherrar och samarbetspartners.

Hur har överenskommelsen med stat och landsting påverkat samhällsbyggandet i Järfälla?
Samhällsbyggandet har skalats upp och går snabbare och enklare än det skulle ha gjort annars. Flera aktörer vill vara en del av vårt samhällsbyggande då överenskommelsen med stat och landsting borgar för långsiktig investeringstrygghet.

Vilka utmaningar har ni stött på sedan det blev klart att det blir en tunnelbana och att Järfälla ska bygga 14 000 nya bostäder?
Våra utmaningar har handlat om tempot i byggandet och att kunna synka den snabba utbyggnaden av staden med långsiktig strategisk, regional planering och utveckling. Vi har t ex inte kunnat vänta på besked om Barkarby blir utpekat som regionaltågsstation i nästa översyn av investeringsplaneringen för transportinfrastrukturen utan har fått dimensionera stationen som om det blir så. Utmaningen handlar övergripande om att ta höjd för en önskad långsiktig utveckling av staden samtidigt som det som byggs ska bli bra och inte avstanna på grund av omtag eller osäkerheter i planeringsförutsättningarna. En annan utmaning är att kunna rekrytera och handla upp rätt kompetens för den kraftiga utbyggnaden.

Vad är dina erfarenheter av att förhandla om bostäder och infrastruktur?
Det skapar samhällsnyttor och gemensamma incitament för ett snabbare och enklare genomförande.

Hur har den nya tunnelbanan påverkat utvecklingen i Järfälla kommun?
Tunnelbanan har gett en massa spin-off-effekter inom alla möjliga områden som bidrar till Järfällas  utveckling, t ex näringslivsutveckling, och att byggare vill satsa på olika typer av profilprojekt eller långsiktig samverkan i vår kommun, ett stort intresse för platsen helt enkelt.

Hur mycket av den här utvecklingen hade skett utan en utbyggd tunnelbana?
Det är svårt att säga vad som är en direkt följd av tunnelbanan och vad som är kopplat till den ekonomiska utvecklingen av Stockholmsregionen i stort och nordvästsektorn speciellt. Men det hade antagligen varit en mer långsam utveckling och en större försiktighet hos investerare. En utbyggnad av bostäder hade nog skett oavsett, men det vi gör nu är att få till en dynamisk stad med bostäder integrerat med arbetsplatser, så långsiktigt blir det en mer hållbar och ekonomiskt bärkraftig stad med utbyggd tunnelbana.

Hur går det med byggtakten?
Det går bra, de senaste 18 månaderna har Järfälla vuxit med närmare 2 000 bostäder att jämföra med runt 200 bostäder per år fram till tiden för Stockholmsöverenskommelsen. Vi får dock inte räkna in dessa i de bostäder som omfattas av Stockholmsöverenskommelsen då de byggs med stöd av detaljplaner framtagna innan 2014 eller utanför tunnelbanans influensområde, så de 14 000 bostäderna behöver vi hämta igen från år 2017 och framåt.

Har du något roligt minne från förhandlingen som du kan berätta om?
När vi tog med förhandlingsdelegationen på rundtur på flygfältet för att se närheten till tunnelbanans slutstation i Akalla, att bostäder byggdes på Barkarbyfältet redan då (2013) och för att berätta om hur mycket mer vi kan åstadkomma med tunnelbana och det statliga markinnehavet i området än vad vi tidigare trodde var möjligt. Vi satt i en byggbod mitt bland byggkranar och pratade möjligheter till omfattande regional utveckling med en utbyggnad av tunnelbanan med två stationer och endast drygt 3 km.

Vad vill du skicka med till parterna i Sverigeförhandlingen?
Att redan under förhandlingen ringa in vilka följdinvesteringar som behöver komma på plats för att klara överenskommelsen i sin helhet. Det räcker inte med spårbunden kollektivtrafik för att skapa det attraktiva samhällsbygget utan vi är även beroende av annat, t ex kapaciteten på anslutande vägtrafiknät, något vi nu samverkar kring att kunna lösa på olika konstruktiva sätt i och i anslutning till Barkarby.

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn