Överlämning delrapport om Värdeåteföring, foto: Sandra Backlund, Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingens delrapport om värdeåterföring är nu överlämnad

In AKTUELLT, PRESSMEDDELANDEN by sandra

Överlämning delrapport om Värdeåteföring, foto: Sandra Backlund, Sverigeförhandlingen

Länk till pressmeddelandet på www.regeringen.se

När en kommun medfinansierar eller investerar i t.ex. väg eller järnväg som ökar tillgängligheten, leder det till att fastigheter ökar i värde. I dag saknas bra verktyg för hur kommunerna ska kunna ta del av den värdeökningen samtidigt som behovet av infrastruktur är stort. Regeringen gav därför Sverigeförhandlingen i uppdrag att ta fram ett förslag för hur fastighetsägare som gynnas av en offentlig investering kan återföra delar av denna värdeökning till samhället, så kallad värdeåterföring. I dag har Sverigeförhandlingen överlämnat ett förslag i sin första delrapport till infrastrukturminister Anna Johansson.

I delrapporten presenteras förslag som kan förtydliga processen kring värdeåterföring. Hur får man fram fler investeringar, hur återför man värden och hur kan man genom förhandling når bättre lösningar för både kommun och fastighetsägare? Det handlar om hur stort värde en infrastruktursatsning kan skapa och hur mycket som är realiserbart för fastighetsägaren. Detta värde kan sedan delas mellan fastighetsägaren och kommunen. Därmed kan fastighetsägaren känna sig trygg med att infrastrukturen kommer till stånd på det sätt och i den tid som avtalas.

Länk till delrapporten Ett författningsförslag om värdeåterföring
Länk till pressmeddelandet på www.regeringen.se

På bilden, från vänster: HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen, Anna Johansson, infrastrukturminister, Anna Modin, utredningssekreterare på Sverigeförhandlingen, Åsa Johansson, jurist på Sverigeförhandlingen.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn