NY DANMARKSFÖRBINDELSE

NyDanmarksforbindelse

Fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt åtgärder vid landförbindelserna

Sverigeförhandlingen har enligt direktivet bland annat i uppdrag att ta initiativ till och föra samtal med företrädare för Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt att lämna ett förslag på hur den fortsatta hanteringen av frågan kan se ut.

Sverigeförhandlingens arbetar för närvarande med att ta fram en lägesbeskrivning av förutsättningarna för en ny Danmarksförbindelse. Trafikverket har fått i uppdrag att bedöma hur länge Öresundsbrons kapacitet räcker till när det gäller både gods- och persontrafik. Det här är ett arbete som kommer att ske i samråd med de danska myndigheterna.

Vidare behöver man pröva vilka åtgärder som kan vidtas vid landförbindelserna på respektive landssida av bron för att öka kapaciteten. Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur det arbetet kan gå till.

Trafikverkets omfattar även genomförandet av en översiktlig bedömning av vilket alternativ för fast förbindelse som bör prioriteras i det fortsatta arbetet. Här bedöms bland annat kostnader, uppskattade samhällsnyttor samt finansieringsfrågor.

Uppdragen gällande ny Danmarksförbindelse ska Trafikverket redovisa för Sverigeförhandlingen under 2017.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn