Referensgruppen för resurseffektiv stadsutveckling

Viktigt med kommunalt ledarskap i stadsutveckling

In AKTUELLT by sandra

Referensgruppen för resurseffektiv stadsutveckling

Sverigeförhandlingens referensgrupp för resurseffektiv stadsutveckling ska bidra med goda exempel på hur stadsutveckling kan bedrivas och hur detta kan användas i Sverigeförhandlingens arbete. När gruppen sågs senast, den 25 september i Stockholm, diskuterades ett flertal exempel på möjligheter och utmaningar att fundera över i den framtida samhällsplaneringen.

Gruppen pratade bland annat om sambandet mellan en tät stadsmiljö och en hög andel fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresor. De reflekterade positivt över att bostäder nu ses som ett värde som väger tungt i samband med satsningar på statlig infrastruktur.

Erfarenheter från Stockholmsförhandlingen diskuterades också i gruppen. Bland annat pratade de om hur marknaden reagerat positivt på Stockholmsförhandlingens överenskommelse om tunnelbana till Barkarby. Redan på ett tidigt stadium, innan avtal, gick ”förväntningsvärdet” upp. Trenden är ihållande efter avtal och varje efterföljande planeringsskede följs med intresse från fastighetsmarknaden. Järfälla kommuns tydliga ledarskap verkar ha varit avgörande för marknadens tro på Barkarfältets utveckling.

Gruppen diskuterade också bland annat behovet av tydlighet och kommunalt ledarskap och enades om dess betydelse för att processer synkas och arbetet drivs framåt. Det konstaterades också att det är viktigt att skapa vinna-vinna-situationer mellan privata, kommunala och andra samhällsbyggare. Tilliten till varandras förmåga väger tungt och att inte bara fokusera enögt på att förhandla till sista kronan.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn