Är det lönsamt att köra på nya höghastighetsjärnvägen?

In AKTUELLT by sandra

Webbilder-Foto-Sandra-Backlund-Sverigeforhandlingen-8509 2

Att bygga nya höghastighetsjärnvägar innebär en stor investering och för att den ska tjäna sitt syfte behöver banorna trafikeras. På de järnvägar som nu ska byggas kommer det att köra både höghastighetståg som kör i 320 km/h och snabba regionaltåg som kör i 200-250 km/h. Att investera i höghastighetståg innebär en stor kostnad och Sverigeförhandlingen har fått i uppdrag att titta på om investeringen betalar av sig.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår bland annat att analysera de kommersiella förutsättningarna för trafikering av höghastighetsjärnvägarna. Sverigeförhandlingen gav därför en konsult i uppdrag att titta på frågan och då med fokus på kommersiell trafik med höghastighetståg.

Rapporten ”Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg i Sverige” har nu lämnats över till Sverigeförhandlingen. Den landar i slutsatsen att det är möjligt att trafikera en höghastighetsjärnväg med kommersiell fjärrtågstrafik i Sverige. Det bygger dock på att vissa förutsättningar är uppfyllda, framförallt att restiden och punktligheten säkerställs, att banavgiften inte sätts för högt samt att tilldelningen av tåglägen görs med längre framförhållning än idag.

Sverigeförhandlingen kommer nu att göra sin egen analys och utvärdering av konsultens bedömningar och vidareutveckla dessa. Sverigeförhandlingens analys presenteras i en delrapport som överlämnas till regeringen vid årsskiftet.

Länk till ”Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg i Sverige” (PDF)

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn