Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun

Pressmeddelande: Viktig länk för höghastighetsjärnvägen är klar

In AKTUELLT, PRESSMEDDELANDEN by sandra

Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun

Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping har nu slutit en överenskommelse med Sverigeförhandlingens förhandlare. Ostlänken utgör därmed en del av den nya höghastighetsjärnväg som ska trafikeras med både höghastighetståg och snabba storregionala tåg. Handslaget innebär att kommunerna förbinder sig att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera höghastighetsjärnvägen med 525 miljoner kronor. Infrastrukturminister Anna Johansson medverkade på pressträffen i Linköping.  

Bilder från pressträffen Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun
Se pressträffen i efterhand Webbsändning på Linköping kommuns webbplats.

– Att Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping får stationer vid den framtida höghastighetsjärnvägen innebär att vi nu sätter fart på bostadsbyggandet, förstorar arbetsmarknadsregioner och skapar tillväxt för hela stråket. I förlängningen skapar vi därmed tillväxt för hela landet, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

– Ostlänken innebär flera fördelar. Den ger större möjligheter till arbetspendling och lättar på trängseln på spåren, vilket har positiv effekt på tågtrafiken i hela landet. Dessutom frigör de nya spåren kapacitet på befintlig bana för godstransporter. Sträckan ligger redan i nationell plan och ska byggstartas 2017, som en första del i höghastighetsbanan. Ändpunktstrafiken mellan våra tre storstadsregioner är ett starkt skäl till att bygga Ostlänken, men sträckan är också viktig i sig självt, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Överenskommelsen utgår ifrån att Ostlänken, hela sträckan från Södertälje och genom Linköping, blir en del i det nya höghastighetsjärnvägssystemet som ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Sträckan ska byggas så att snabb storregional trafik ska kunna bidra till att de regionförstoringseffekter som eftersträvas uppnås, och att höghastighetstågstrafiken ska bli konkurrenskraftig.

– Höghastighetsjärnvägen kommer att skapa helt nya pendlingsmöjligheter i regionen. Det blir till exempel möjligt att resa mellan Linköping och Stockholm på mindre än en timme och mellan Norrköping och Jönköping på cirka 40 minuter, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Stationerna i Vagnhärad, Nyköping och Norrköping ska placeras i de korridorer som ingår i ansökan om tillåtlighetsprövning. Det innebär en station i Vagnhärad i anslutning till tätorten, respektive i centrala lägen i Nyköping och Norrköping. I Linköping placeras stationen i ett centralt läge mellan Stångån och riksväg 35, i anslutning till den nya stadsdel som kommer att byggas där.

De bostäder som kommunerna åtar sig att uppföra själva eller genom annan markägare/exploatör, medfinansieringen och förskotteringen fördelas mellan kommunerna enligt följande:

Pressmeddelande, handslag i Linköping

Pressträffen webbsändes direkt på Linköping kommuns webbplats och kan ses i efterhand här.

Bilder från pressträffen Foto: Claes Lundkvist/Linköpings kommun

Kontaktpersoner

Louise Andersson, Sverigeförhandlingen:
070-308 63 43, louise.m.andersson@regeringskansliet.se
Elin Tibell, pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson:
072-531 43 49

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn