Pressmeddelande: Klart med station för höghastighetståg i Hässleholm

In AKTUELLT, PRESSMEDDELANDEN by sandra

Sverigeforhandlingen och Hassleholm överens. Foto: Hanna Gardell

I dag har Hässleholms kommun och Sverigeförhandlingens förhandlare nått en överenskommelse. Därmed är det klart att Hässleholm blir en av stationerna längs höghastighetsjärnvägen, en station där resenärer kan byta tåg mellan den nya järnvägen och Skånebanan, Södra stambanan med flera banor. I och med dagens handslag förbinder sig Hässleholms kommun att tillsammans med Kristianstads kommun bygga 7 000 bostäder, medfinansiera den nya järnvägen med 50 miljoner kronor och bidra med 50,9 miljoner kronor i förskottering.

– Handslaget innebär att vi nu har kommit ett stort steg närmare en höghastighetsstation i Hässleholm, och det känns mycket bra. Den nya stambanan kommer att bidra till utvecklingen i hela regionen: vi får en större arbetsmarknad genom regionala snabbtåg och bostadsbyggandet ökar. En höghastighetsstation i Hässleholm betyder också mycket för arbetet med att göra Hässleholm och Kristianstad till en ny tillväxtmotor i Skåne, säger Lena Wallentheim, kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun.

Den nya höghastighetsjärnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Förhandlingar har inletts med 16 kommuner och två flygplatser.

– Dagens handslag etablerar höghastighetsjärnvägens sträckning genom södra Sverige och kommer att bidra till ökat bostadsbyggande i både Hässleholm och Kristianstad. Överenskommelser har nu gjorts med elva kommuner som tillsammans åtar sig att bygga närmare 94 000 bostäder, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Höghastighetsjärnvägen kommer att tillföra ökad kapacitet för tågtrafik i stora delar av landet. För Skånes del innebär det fler och punktligare tåg. Hässleholms funktion som bytespunkt för långväga och kortväga tågresenärer förstärks genom dagens överenskommelse. I Hässleholm kommer bytesmöjligheter finnas mellan höghastighetsjärnvägen och bland annat Skånebanan som är ett viktigt pendlingsstråk i norra Skåne. Från Hässleholm kommer man att kunna resa till Stockholm på 2 timmar och 10 minuter istället för dagens resa som tar 3 timmar och 28 minuter. Söder om Hässleholm öppnas möjlighet för snabbare, punktligare och tätare trafik till Lund och Malmö.

Den nya höghastighetsstationen ska vara belägen centralt vid Hässleholm C. Detta är ett stationsläge som gynnar effektiva byten för pendlare och långväga resenärer och får därför positiva effekter för hela Skåne.

– Den nya höghastighetsjärnvägen kommer att medföra stora möjligheter för hela landet att utvecklas, både i storstäder, mindre städer och landsbygden, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.


RESFAKTA HÄSSLEHOLM*

Med höghastighetståg från Hässleholm till …
… Jönköping                              50 min
… Linköping                               80 min
… Stockholm                             130 min
*alla tider är preliminära och cirkatider


Vid frågor om överenskommelsen, kontakta Niklas Lundin på 070-358 06 20 eller niklas.lundin@ regeringskansliet.se.

Foto: Hanna Gardell

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn