Lägesrapport om utbyggnadsstrategi, bostäder och kapacitetstilldelning

In AKTUELLT by louise

SverigeförhandlingenFörhandlingarna har nått en milstolpe i och med att Sverigeförhandlingen nu har nått överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs järnvägens sträckningar utanför storstäderna. Sammanlagt betyder det tolv stationer och åtaganden från kommunerna om att bygga cirka 110 000 bostäder. Sverigeförhandlingen har överlämnat en lägesredovisning till regeringen som avser just höghastighetsjärnvägen och som beskriver arbetet så här långt. Här föreslår vi även att regeringen redan nu bör ta beslut om att börja bygga höghastighetsjärnvägen till Jönköping.

Totalt har överenskommelserna resulterat i åtaganden från kommunerna om att bygga cirka 110 000 bostäder, att medfinansiera 1,3 miljarder kronor samt att förskottera knappt en miljard kronor. Förhandlingarna har således redan uppnått målet för Sverigeförhandlingens uppdrag, som även inkluderar kollektivtrafikåtgärder i storstäderna, att få till stånd minst 100 000 nya bostäder. Detta ser vi som ett tydligt tecken på att den nya järnvägen leder till utveckling även utanför våra största städer, vilket också bekräftats av de kommunledningar vi förhandlat med.

I delrapport två föreslog vi en utbyggnadsstrategi där färdigställandet av en hel delsträcka ändpunkt till ändpunkt prioriteras. Detta för att realisera investeringarna och få till stånd trafik med höghastighetståg så snart som möjligt. Vi kommer att återkomma senast i vår slutrapport med vilken av delsträckorna vi anser bör prioriteras. Vi anser däremot att beslut redan nu bör fattas om att bygga sträckan mellan Järna och Jönköping, för att möjliggöra en tidig byggstart av höghastighetsjärnvägen år 2017. Genom att få tidig byggstart till Jönköping ökar möjligheten för att hela höghastighetsjärnvägen blir klar 2035. Nyttor kan också realiseras tidigare, då hårt belastade delar av Södra stambanan kan avlastas tidigt och då Jönköping och Tranås får en gemensam arbetsmarknads­region med Linköping och Norrköping.

I denna lägesrapport skriver vi också bland annat om Trafikverkets nya kostnadsbedömningar och om att vi inlett ett arbete med förslag till lagändringar avseende kapacitetstilldelningen. Vidare lämnar vi en statusuppdatering om vårt uppdrag om järnväg i norra Sverige och om uppdraget om Öresundsförbindelser.

Rapporten finns här.

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn