Sverigeförhandlingen i Helsingborg, foto: Louise Andersson, Sverigeförhandlingen

Pressmeddelande: Helsingborg och Sverigeförhandlingen överens om mångmiljoninvestering i cykel och brt-linjer

In AKTUELLT, PRESSMEDDELANDEN by sandra

Sverigeförhandlingen i Helsingborg, foto: Louise Andersson, Sverigeförhandlingen

Helsingborg och Sverigeförhandlingen har nått en överenskommelse om mångmiljoninvesteringar i cykelåtgärder och två Buss Rapid Transit-linjer (BRT), som på sikt kan bli spårvägar. Staten medfinansierar projekten med drygt 249 miljoner kronor. I och med dagens handslag förbinder sig Helsingborgs kommun att bygga 3 530 bostäder.

–  Vår överenskommelse med Sverigeförhandlingen ger stora möjligheter att utveckla kollektivtrafiken ytterligare i Helsingborg. Förutom den redan beslutade BRT-linjen mellan Dalhem och Råå, kan vi erbjuda våra invånare två nya linjer med högklassig busstrafik mellan Berga och Ättekulla samt mellan Västergård och Ramlösagården, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Staten medfinansierar genom Sverigeförhandlingen 176,5 miljoner kronor till Helsingborgsexpressen 2 och 3, två nya BRT-linjer mellan Helsingborg C, Maria Station och Ramlösa station och som på sikt kan utvecklas till spårväg.

– Bostadsbyggande och infrastruktur är två centrala delar av samhällsbyggandet. Genom de två nya BRT-linjerna knyts kollektivtrafiken ihop i Helsingborg på ett effektivt sätt och resulterar i att 3 530 nya bostäder kan byggas, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Staten medfinansierar också utbyggnaden av ett stort antal större och mindre cykelåtgärder i Helsingborg med drygt 72,9 miljoner kronor. Det handlar bland annat om två nya, centralt belägna cykelgarage, nya cykelbanor, parkeringar, förbättrad standard på befintliga banor samt korsningsåtgärder.

– I dag har vi skakat hand om ett historiskt cykelpaket som kraftfullt förbättrar framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten för cyklistser i Helsingborg. Satsningen på cykelstråk och cykelparkeringar i kombination med två BRT-linjer gör att Helsingborg fortsättningsvis kan växa och utvecklas på ett hållbart vis, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Förutom dagens överenskommelse kring storstadsåtgärder fortsätter Sverigeförhandlingen arbetet med framtida Öresundsförbindelser. Tillsammans med Danmark inleds efter sommaren arbetet med att ta fram gemensamma trafikprognoser.

– I Helsingborg finns en potential att bygga upp emot 25 000 bostäder, men för att nå detta krävs dubbelspår på hela Västkustbanan, utbyggnad av Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad, samt en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, säger Peter Danielsson.

Webbsändning

Pressträffen filmades och kan ses i efterhand på:
https://www.youtube.com/watch?v=kXvtCPwsIag

Kontaktpersoner

Louise Andersson, Sverigeförhandlingen: 070-308 63 43
Peter Danielsson, KSO i Helsingborgs stad: 042-10 50 87
Renée Mohlkert, Utvecklingsdirektör, Helsingborgs stad: 072-500 53 16

Fakta Bus Rapid Transit (BRT)

Bus Rapid Transit är ett koncept för busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet. Även om utföranden varierar mellan städer och linjer, byggs ofta särskilda bussfiler längs en stor del av bussarnas körsträckor. Hållplatserna och sträckan anläggs för att spara tid och öka åkkomforten. Turtätheten är hög och bussarna är extra långa.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn