Kreativa diskussioner på första regiondialogen

In AKTUELLT by asa

Hur kommer livet att te sig för människorna i Jönköpingsregionen om 20-25 år, när sista syllen är på plats och höghastighetsjärnvägen sträcker sig mellan Stockholm, Malmö och Göteborg med Jönköping som nav? Kring det kretsade samtalen i Sverigeförhandlingens första regiondialog som ägde rum i Jönköping i början av februari.

Sverigeförhandlingen genomför under våren 2017 regiondialoger i Södermanland, Östergötland, Jönköping och Kronobergs län. De är ett tillfälle att diskutera hur höghastighetsjärnvägen kan göra så stor nytta som möjligt, och hur den nyttan kan öka ytterligare. Till dialogerna är ett antal personer med lokala perspektiv inbjudna – i Jönköping allt från HV71, Gnosjö Automatsvarvning och Husqvarna AB till Nässjöakademin och Handelshögskolan.
– Det är stimulerande att höra så olika perspektiv som det blir när vi samlar människor från olika delar av samhället, säger Catharina Håkansson Boman.

Ett återkommande tema under mötet i Jönköping var höghastighetsjärnvägens betydelse för arbetspendling i den större regionen. Företag som är etablerade i Jönköpingsregionen är redan nu i stort behov av kompetens och det behovet kommer bara att öka. Med goda kommunikationer blir det inte bara möjligt att arbetspendla från fler orter långt ifrån, utan det blir även mer attraktivt att bosätta sig i regionen och ha tillgång till såväl större städer som övriga Europa.

Det fanns en samstämmighet bland deltagarna om att höghastighetsjärnvägen kommer att vara mycket gynnsam för hela regionen. Man förbereder sig för befolkningsökning och en växande tjänstesektor. Dessutom underlättas för godstransporter, vilket i denna region med stor tillverkningsindustri och export är mycket viktigt.
–  Det intressanta är att höghastighetsjärnvägen inte bara är svaret på ökad kapacitet i järnvägen för människor och gods, utan även bidrar till hållbart resande, miljövänliga godstransporter, kompetensförsörjning och integration, säger Catharina Håkansson Boman.

Ett exempel är Nässjö som byggdes kring järnvägen på 1800-talet och som idag har yrkeshögskola för bland annat tågförare och signaltekniker.
– Det behövs fler som kör tåg och bygger järnväg framöver, och det är ett utmärkt tillfälle att slussa in nya invånare i samhället och i arbete, sa Helen Tarenius vid Nässjöakademin på mötet.

Sverigeförhandlingen fortsätter att arbeta för ett snabbt förverkligande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, men även vid en snabb finansierings- och byggprocess kommer det att dröja många år innan järnvägen är färdig.
– En viktig uppgift är att hålla samtalet levande, så att alla som berörs – samhällen, företag och myndigheter – förstår vad vi ska ha höghastighetsjärnvägen till. För att driva byggandet av en ny generation järnväg framåt krävs planering, planering – och vilja. Det är när höghastighetsjärnvägen blir väl utnyttjad och alla medborgare känner sig involverade som den kommer att generera tillväxt inte bara i de stora städerna utan i hela Sverige, säger Catharina Håkansson Boman.

Regiondialogen kommer nu att fortsätta i övriga län och avslutas med ett stort seminarium i Jönköping den 8 maj, där Sverigeförhandlingen tillsammans med intressenter i regionerna ska ringa in slutsatser att ta vidare till regeringen.

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn