Pressklipp, Sverigeförhandlingen

Pressklipp juli 2017 (uppdateras löpande)

In AKTUELLT, PRESSKLIPP by louise

Nedan följer ett urval av pressklipp från juli 2017. Artikeln uppdateras löpande.

Bli den historiske infrastrukturministern, Tomas!
http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/bli-den-historiske-infrastrukturministern-tomas/

Höghastighetsbanor är enda vägen framåt
http://www.gp.se/nyheter/debatt/h%C3%B6ghastighetsbanor-%C3%A4r-enda-v%C3%A4gen-fram%C3%A5t-1.4456112

Skanska med i jättelikt tågprojekt
http://www.di.se/nyheter/skanska-med-i-jattelikt-tagprojekt/

Akut att få en snabbare byggprocess i Göteborg  
http://www.gp.se/nyheter/debatt/akut-att-f%C3%A5-en-snabbare-byggprocess-i-g%C3%B6teborg-1.4441556

Csaba Perlenberg¬ – Dumpa Anna Johansson
http://www.expressen.se/gt/ledare/csaba-perlenberg/s-i-goteborg-maste-dumpa-johansson/

Miljöpartiet: Så kan vi låna till tågen
http://www.di.se/opinion/miljopartiet-sa-kan-vi-lana-till-tagen/

Infrastrukturell tvångströja på Västkusten
http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/vastsverige-har-infrastrukturell-tvangstroja/

Förhandlaren: Låna och bygg snabbt för höghastighetstågen
https://www.svtplay.se/klipp/14362972/forhandlaren-lana-och-bygg-snabbt-for-hoghastighetstagen

S-profilen: Regeringens plan för nya järnvägen är ”helt orimlig”
http://www.di.se/nyheter/s-profilen-regeringens-plan-for-nya-jarnvagen-ar-helt-orimlig/

Skåningar kan bli inkopplade på höghastighetsbanan i Tranås
https://www.sydsvenskan.se/2017-07-05/skaningar-kan-tvingas-stiga-pa-hoghastighetstaget-i-tranas

Göteborgssträcka prio för höghastighetståg (TT-meddelnde)
http://www.dn.se/ekonomi/goteborgsstracka-prio-for-hoghastighetstag/

Snabbtåg Stockholm-Göteborg prioriteras
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6733116

”Höghastighetsbanan bör byggas samtidigt och snabbt”
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6732924

Enorma kostnader för snabba tåg skrämmer
https://www.svd.se/enorma-kostnader-for-snabba-tag-skrammer

Jubel efter besked om höghastighetsbanan
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/jubel-efter-besked-om-h%C3%B6ghastighetsbanan-1.4415676

”Bygg båda banorna parallellt med lånade pengar”
http://www.bt.se/boras/bygg-bada-banorna-parallellt-med-lanade-pengar/

Backlund (C): ”Det skulle bli en halvmesyr”
https://www.smt.se/article/backlund-c-det-skulle-bli-en-halvmesyr/

Så vill Sverigeförhandlingen bygga höghastighetsjärnvägen
http://www.dagensopinion.se/s%C3%A5-vill-sverigef%C3%B6rhandlingen-bygga-h%C3%B6ghastighetsj%C3%A4rnv%C3%A4gen

Göteborg kan bli vinnare i snabbtågskampen
http://www.goteborgdirekt.se/nyheter/goteborg-kan-bli-vinnare-i-snabbtagskampen/repqge!D23QJLu45CZKZEKstoJGmw/

Nya varningen: Höghastighetståg förbi Södertälje kan dröja 50 år
http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/nya-varningen-hoghastighetstag-forbi-sodertalje-kan-droja-50-ar

Göteborgssträcka prio för höghastighetståg
http://www.unt.se/nyheter/omvarld/goteborgsstracka-prio-for-hoghastighetstag-4696652.aspx

Jönköping kan prioriteras när höghastighetsbanan ska dras
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/jonkoping-kan-prioriteras-nar-hoghastighetsbanan-ska-dras

Kommunen nöjda över Sverigeförhandlingens besked
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/kommunen-nojda-over-sverigeforhandlingens-besked

Nya prognosen för höghastighetsbanan – då beräknas den stå klar
http://www.jmini.se/nyheter/52630/nya-prognosen-for-hoghastighetsbanan—da-beraknas-den-sta-klar

BESKEDET: Stockholm-Göteborg viktigare än Malmö
http://24malmo.se/2017/07/05/beskedet-stockholm-goteborg-viktigare-an-malmo/

Västsvenska Handelskammaren nöjd med Sverigeförhandlingens prioritering
http://www.jarnvagsnyheter.se/20170705/6585/vastsvenska-handelskammaren-nojd-med-sverigeforhandlingens-prioritering

Sverigeförhandlingen: ”Bygg helheten snabbt!”
http://www.infrastrukturnyheter.se/20170705/19765/sverigeforhandlingen-bygg-helheten-snabbt

Walterum: ”Vi vill ha klara besked”
http://sla.se/skaraborg/2017/07/06/walterum-vi-vill-ha-klara-besked

Sverigeförhandlingen förordar snabb lånefinansierad utbyggnad av höghastighetsjärnväg i Sverige
http://www.newsoresund.se/sverigeforhandlingen-forordar-snabb-lanefinansierad-utbyggnad-av-hoghastighetsjarnvag-i-sverige/

Bygg ut höghastighetsbanorna till Göteborg och Malmö samtidigt
http://statskoll.se/nyheter/bygg-ut-hoghastighetsbanorna-till-goteborg-och-malmo-samtidigt/

HG Wessberg: ”Jag säljer en väldigt bra produkt”
https://www.dagenssamhalle.se/play/h-g-wessberg-jag-saljer-en-valdigt-bra-produkt-17814

Byggbranschen välkomnar Sverigeförhandlingens besked
http://www.byggkontakt.nu/artikel/byggbranschen-valkomnar-sverigeforhandlingens-besked/

Sverigeförhandlingen: Beslut om fyrspår Lund-Hässleholm står fast
http://www.jarnvagsnyheter.se/20170706/6588/sverigeforhandlingen-beslut-om-fyrspar-lund-hassleholm-star-fast

”Båda höghastighetssträckorna måste byggas samtidigt och snabbt”
http://www.byggvarlden.se/bada-hoghastighetsstrackorna-maste-byggas-samtidigt-och-snabbt-113581/nyhet.html

Sverigeförhandlingen: ”Båda sträckorna måste byggas samtidigt och snabbt”
http://www.fastighetssverige.se/artikel/sverigeforhandlingen-ybada-strackorna-maste-byggas-samtidigt-och-snabbty-25290

Satsningar som förändrade Sverige. Vi har historiskt ofta legat i framkant med ny infrastruktur: Postverk, kanaler, järnväg, telefoni och 3G-nät.
http://www.dn.se/arkiv/almedalen/satsningar-som-forandrade-sverige-vi-har-historiskt-ofta-legat-i-framkant-med-ny-infrastruktur/

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn