Vad blir tidsvinsten?

In AKTUELLT by asa

I dag kör de flesta tågen på stambanorna i hastigheter mellan 160 och 200 km/tim medan den nya höghastighetsjärnvägen planeras för 320 km/tim. Vad innebär det för restiderna? Hur mycket kortas de och hur långt kommer du om du jämför med din resa i dag?

Med höghastighetsjärnvägen får vårt överbelastade järnvägssystem mer kapacitet, och antalet förseningar minskar, underhållet förbättras, och gods flyttas över från väg och flyg till järnväg. Men minskade restider genom att tågen håller 320 km/tim och spåren dras längs nya sträckningar skapar också en mängd samhällsutvecklande mervärden.

Helt nya förutsättningar uppstår för val av bostadsort, arbetsplats och fritidsaktiviteter. Arbetsmarknadsregionerna växer när man på samma tid som i dag kan pendla mycket längre än vad som är möjligt med buss, bil eller dagens tåg. Det gynnar individer, företag och samhället i stort. Fler kommer också att välja att åka tåg. En beräkning gjord av PWC visar att med höghastighetsjärnvägen skulle tåget kunna få en marknadsandel på 90 % av resor med tåg och flyg mellan Stockholm och Göteborg. På sträckan Stockholm-Malmö är motsvarande siffra nästan 80 %.

Restiden Stockholm-Göteborg kan med en höghastighetsjärnväg kortas till under 2 timmar och mellan Stockholm-Malmö till 2,5 timmar, för tåg som inte stannar på några mellanliggande stationer. Siffror från Trafikverket visar också på stora tidsvinster mellan andra städer. Exempelvis kapas restiden mellan Linköping och Göteborg med mer än 2 timmar och mellan Göteborg och Jönköping halveras den.

Här är hela listan med exempel på hur restiderna kan förväntas bli med en höghastighetsjärnväg. Tiderna är approximationer och i tabellen nedan körs sträckorna Stockholm – Göteborg/Malmö/Borås direkt.

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn