Startskott för Ostlänken och signering av avtal

In AKTUELLT by louise

Det var med pompa och ståt som den första rälsen för Kardonbanan kom på plats i Norrköping måndagen den 13 november. Därmed har också startskottet gått för Ostlänken som är första delen av den nya höghastighetsjärnvägen. Samma dag signerades avtalen för Ostlänken med alla berörda kommuner och regioner.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist fick prova på att lägga räls under invigningen av Kardonbanan.

Ostlänken, mella Järna och Linköping, kommer att skapa större möjligheter och rörlighet för människor och företag i regionen. Genom att bygga Kardonbanan, som är en järnvägsanläggning för godståg från Åby, norr om Norrköping, till och på Händelö, skapas utrymme för Ostlänken.

– Det här är en historisk händelse. Ett led i vårt samhällsbygge där vi kombinerar en hållbar infrastruktur med bostadsbyggande, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Lars Stjernkvist lyfte de nyttor som en infrastruktursatsning av denna storlek ger och att Norrköping fick en kickstart redan år 2012 när det fattades beslut om Ostlänken.

– Det här innebär bättre möjligheter till jobb och försörjning för människorna i och omkring Norrköping, fortsatte han.

Efter ceremonin var det dags för Ostlänkens alla kommuner Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping, Linköping samt Region Östergötland och Landstinget Sörmland att tillsammans med Sverigeförhandlingen underteckna de avtal som förhandlats fram. Avtalet med Sverigeförhandlingen innebär att kommunerna lovar att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera Ostlänken med 525 miljoner kronor.

– Avtalen reglerar de viktiga åtaganden som staten, kommunerna och regionerna är beredda att göra för att åstadkomma det stora samhällsbygge som en investering i höghastighetsjärnvägen medför, sa Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen.

– För Linköping är detta framtiden. Våra barn och barnbarn går en helt annan arbetsmarknad till mötes, sa Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

– Nu handlar det om att se, förstå och ta tillvara de möjligheter som en förbättrad infrastruktur ger, sa Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping.

– Nu ska vi se till att hela Östergötland drar nytta av de stopp som sker i vår del av landet. Vi ska få en god tillväxt i hela landet så att alla kan dra nytta av satsningen, sa Mats Johansson, regionstyrelsens ordförande i Östergötland.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn