Sverigeförhandlingen

Värdeökning tack vare ny infrastruktur

In AKTUELLT by sandra

Värdeökning

Sverigeförhandlingen tittar nu på hur värdeökningar som uppkommer genom det allmännas investeringar i infrastruktur kan komma samhället till godo i samband med nyexploatering. Hur kan till exempel fastighetsägare som vill bygga nytt vara med och förhandla om förbättringar som både gynnar deras verksamhet och samtidigt bidrar till den offentliga investeringen i transportinfrastruktur? Sverigeförhandlingen ska överlämna ett författningsförslag om värdeåterföring till regeringen senast den 1 juni 2015.

Avsikten är att skapa ett ramverk och lagstöd för förhandling mellan fastighetsägare och kommun som är transparent, förutsägbart och bygger på ömsesidig nytta. Uppdraget gäller endast värdeökning i samband med nyexploatering och syftet är bland annat att öka genomförandetakten för transportinfrastrukturinvesteringar, samordna investeringsbeslut, skapa incitament för nyttomaximerande och kostnadssänkande lösningar.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn