Niklas Lundin, huvudsekreterare Sverigeförhandlingen

Huvudsekreterare Niklas Lundin: ”Så här går förhandlingarna”

In AKTUELLT by sandra

Niklas Lundin, huvudsekreterare Sverigeförhandlingen

”Vi har nu träffat nästan alla kommuner och regioner i ett första möte. Från vår sida är det våra förhandlare HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman som leder förhandlingarna.

Vi brukar också vara 2-3 medarbetare från kansliet som sitter med vid förhandlingsbordet. Intrycket från dessa första möten är att det är en positiv stämning och det finns en gemensam syn på att de åtgärder som diskuteras i grunden är bra och viktiga för transportsystemet och samhällsutvecklingen. Sedan finns det självklart frågor som vi behöver fortsätta diskutera. Det kan då handla om t.ex. finansiering, bostadsutbyggnad och lokalisering av stationer.

För oss på kansliet vidtar ett intensivt arbete mellan förhandlingstillfällena. Då försöker vi träffa alla kommuner på tjänstemannanivå och se hur vi kan förbättra beslutsunderlaget inför nästa förhandlingsmöte. När det gäller höghastighetsjärnvägen har vi också täta avstämningsmöten med Trafikverket för att vi ska få information om deras arbete med sträckningar och spårdragningar och för att vi ska informera dem om frågor i förhandlingen som påverkar deras arbete.

Samtidigt som vi ser att det dyker upp frågor som kräver en del arbete att besvara så tror jag att de flesta parter vi träffat märker att vi vill hålla ett högt tempo i förhandlingarna. Vi fortsätter i samma positiva anda för att nå dit vi ska.”

/Sverigeförhandlingens huvudsekreterare Niklas Lundin

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn