Kostnaderna för höghastighetsjärnvägen minskar

In AKTUELLT by louise

Aktuellt-bilder-Sverigeforhandlingen_0
Trafikverket har i dag presenterat nya kostnadsberäkningar för höghastighetsjärnvägen. Dessa visar att kostnaderna har sänkts betydligt jämfört med de beräkningar som presenterades i december. I dag bedöms kostnaden för höghastighetsjärnvägen bli 230 miljarder kronor. I takt med att kunskapen har ökat har kostnaderna minskat. Vår bedömning är att kostnaderna kan minska ytterligare.

På Sverigeförhandlingens uppdrag har Trafikverket fortsatt att utreda förutsättningar och kostnader för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Dessutom har Trafikverket på uppdrag av regeringen studerat förutsättningar och kostnader för en uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Dessa uppdrag presenterades av Trafikverket under dagen.

Sverigeförhandlingen har också begärt en Second opinion på kostnader och utformning. Den bekräftar Trafikverkets tidigare beräkningar, men lyfter också möjligheter att sänka kostnaderna ytterligare.

–  Järnvägens kapacitet i södra Sverige räcker inte till för att kunna möta den ökande efterfrågan på person- och godstransporter och betydande investeringar behöver göras. Vår bedömning är att det är mer ekonomiskt försvarbart på lång sikt att investera i ny höghastighetsjärnväg än att uppgradera södra och västra stambanorna. Hur lång tid en uppgradering av de befintliga stambanorna räcker vet vi inte i dag, men höghastighetsjärnvägen är en satsning på 150 år, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

– Med höghastighetsjärnvägen uppnår vi en kraftigt ökad kapacitet och robusthet i järnvägssystemet och därmed en ökad punktlighet. Punktligheten blir betydligt högre med höghastighetssystemet än med stambanealternativet, säger HG Wessberg.

–  Det här är en infrastruktursatsning, men också en stor bostadssatsning. Sverigeförhandlingen har i dag överenskommelser med 8 kommuner som tillsammans förbinder sig att bygga drygt 80 000 nya bostäder. Vi har flera kommuner kvar och många fler bostäder är att vänta, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

–  En höghastighetsjärnväg ger helt nya järnvägssträckningar och därmed andra förutsättningar för regionförstoring och stadsutveckling. Restiderna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö blir kortare, men också större städer som Jönköping och Borås, som har en hög tillväxtpotential, får höghastighetsjärnväg. Viktiga nya relationer som skapas med den nya järnvägen är t.ex. Linköping-Jönköping-Borås-Landvetter-Göteborg och Jönköping-Hässleholm-Malmö. Här kortas restider betydligt och arbetsmarknadsregioner förstoras, säger Catharina Håkansson Boman.

Trafikverkets rapport: Uppdatering av kostnader och effekter för höghastighetsjärnvägar

 

 

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn