Foto: Sandra Adams Backlund, Sverigeförhandlingen

Pressinbjudan: Förhandlingsstart för bättre kollektivtrafik och fler bostäder i storstäderna

In AKTUELLT, PRESSMEDDELANDEN by sandra

Foto: Sandra Adams Backlund, Sverigeförhandlingen

På måndag inleds förhandlingarna om förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i Stockholm, Göteborg och Skåne. Förhandlingarna, som även omfattar cykelåtgärder och Östlig förbindelse i Stockholm, innebär en unik och samlad satsning på samhällsutveckling i våra tre storstadsregioner. Måndagen den 8 februari inleds arbetet med ett gemensamt uppstartsmöte för kommuner och regioner. Där kommer Sverigeförhandlingen att berätta vilka objekt som ingår i de inledande förhandlingarna.

Sverigeförhandlingens uppdrag är brett. Den 1 februari inleddes förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg. Lika viktiga är de förhandlingar som inleds den 8 februari där staten är beredd att medfinansiera kollektivtrafikåtgärder som kan öka tillgängligheten och bostadsbyggandet i storstadsregionerna. I förhandlingarna ingår också kommunal medfinansiering av Östlig förbindelse i Stockholm samt cykelåtgärder i alla tre storstadsregionerna.

På förmiddagen den 8 februari har berörda kommuner och regioner bjudits in till ett uppstartsmöte där de får information om hur förhandlingsprocessen kommer att gå till. Här kommer förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman också att berätta vilka objekt förhandlingarna inleds med och vilka kriterier som använts vid urvalet.

Vidare kommer Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon att presentera hur Trafikverket arbetar med den långsiktiga planeringen samt hur detta kopplas samman med Sverigeförhandlingens arbete.

Under eftermiddagen kommer de kommuner och regioner som Sverigeförhandlingen inleder sina förhandlingar med att ta emot ett första bud och därmed har förhandlingen startat. All information kommer att finnas på www.sverigeforhandlingen.se/press.

Media är välkomna till uppstartsmötet, som också kommer att webbsändas på www.sverigeforhandlingen.se. I direkt anslutning till mötet anordnas en pressträff kl. 12.00 med förhandlarna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman.

Plats: Pelarsalen i Norra Latin, Barnhusgatan 7B, i Stockholm
Tid: 8 februari 2016 | Uppstartsmöte kl. 10-12 | Pressträff kl. 12.00

Presskontakt: Anmäl till Louise Andersson, louise.m.andersson@regeringskansliet.se, 070-308 63 43

Välkomna!

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn