Förhandlingsarbetet om framtidens järnvägsnät i full gång

In AKTUELLT by sandra

Sverigeforhandlingen igang

Att Sverige ska bygga höghastighetsjärnvägar från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö börjar bli känt för många. Det är Sverigeförhandlingens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna.

En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.

Detta är en förhandling om medfinansiering där många parter kan vara med och påverka. Regeringens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman reser nu runt i Sverige för att träffa kommuner, regioner och länsstyrelser. Syftet är att förklara uppdraget, diskutera förväntningar och möjliga åtgärder. Samtidigt sätts samarbetsprocesser igång med ett stort antal organisationer som behövs för att förverkliga Sverigeförhandlingens alla delar. Många aktörer kommer att bli inblandade och kontakter tas inte bara med offentliga parter utan också med näringsliv och intresseorganisationer.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn