Pressmeddelande: Följ Sverigeförhandlingens arbete med framtidens järnväg

In AKTUELLT, PRESSMEDDELANDEN by sandra

Sverigeforhandlingens webb

Just nu arbetar Sverigeförhandlingen med att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg där tågen ska köra i 320 km/h. Tågen kommer att kunna köra från Stockholm till Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en halv. Detta ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner längs den nya järnvägen. I uppdraget ingår också att med nya infrastrukturprojekt se till att fler bostäder byggs och att kollektivtrafiken förbättras i våra tre storstadsregioner.

Regeringens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman leder Sverigeförhandlingens arbete. Förhandlingen ska bland annat klargöra var den nya järnvägen ska gå och var tågen ska stanna. I uppdraget ingår också att förhandla fram de infrastrukturåtgärder som ökar bostadsbyggandet samt förbättrar kollektivtrafiken och tillgängligheten i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt handlar det om cirka 100 000 nya bostäder i hela landet.

– Vi bygger framtidens järnvägsnät för fler bostäder, en bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande. I denna förhandling om medfinansiering står nyttor så som ökat bostadsbyggande, förbättrad arbetsmarknad och ökad tillgänglighet i fokus, säger HG Wessberg.

– Kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka resultatet. Detta gäller både för de kommuner och regioner som ligger längs den nya järnvägen samt för våra storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom vårt arbetssätt ska vi bidra till ett snabbt genomförande där vi skapar största möjliga nytta till lägsta möjliga kostnad säger Catharina Håkansson Boman.

Det är nu möjligt att följa Sverigeförhandlingens arbete via webbplatsen www.sverigeforhandlingen.se och via Twitter; @sveforhandling.

– Det här ett av vår tids största infrastrukturprojekt och i förhandlingens arbete är samarbete och öppenhet viktiga grundpelare. Webbplatsen ska förmedla vårt arbete på ett öppet sätt till alla som är intresserade av infrastrukturfrågor och samhällsutveckling, säger HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman.

Fakta om Sverigeförhandlingen:

Förhandlingen är inne i en faktafas då underlag och analyser samlas in. Underlaget ska sedan utgöra en gemensam plattform för de stundande förhandlingarna. Frågor som ska upp till förhandling är bland annat vilka sträckningar höghastighetsjärnvägarna ska ha, var tågen ska stanna och vilka infrastrukturprojekt som kan generera flest nyttor så som ökat bostadsbyggande en förbättrad tillgänglighet. När förhandlingarna är avslutade kan planering och byggande ta vid. Målet är att höghastighetsjärnvägarna står klara senast år 2035.

 Pressmeddelandet som pdf

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn