Anna Modin, Sverigeforhandlingen. Foto: Anders Örtegren

Skånskt bostadsforum för ökat byggande

In AKTUELLT by sandra

Anna Modin, Sverigeforhandlingen. Foto: Anders Örtegren

Tio år i rad har Länsstyrelsen i Skåne konstaterat att bostadsbyggandet i regionen behöver öka. Skånes befolkning ökar med cirka 10 000 invånare varje år, vilket innebär att det behöver tillföras ytterligare 5 000 bostäder per år till Skånes bostadsbestånd för att möta behovet. Det betyder att Skåne skulle behöva dubblera sitt årliga bostadsbyggande.

Därför bjöd Länsstyrelsen i Skåne, kommunförbundet Skåne och Region Skåne in banker, byggherrar, fastighetsägare, kommuner, region och stat till ett samtal den 28 november. Syftet var att diskutera hur man gemensamt kan få fart på bostadsbyggandet.

Sex utmaningar hade identifierats inför mötet, bland annat hur infrastruktur kan öka bostadsbyggandet. Sverigeförhandlingen var en av de inbjudna talarna och här berättade Anna Modin om erfarenheter från Sverige och andra länder där infrastrukturinvesteringar har samordnats med privata och offentliga investeringar när det gäller bostadsbyggande. Andra utmaningar som togs upp var till exempel hur PBL (Plan- och bygglagen) kan bli ett effektivt verktyg och hur man skapar en flexibel bostadsmarknad.

Under dagen lyftes också frågor om kostnadseffektivt byggande, hur skalfördelar kan åstadkomma billigare hyresrätter, finansiering, och hur kommunen kan stimulera byggande.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn