En omfattande förankrings- och faktainsamlingsfas

In AKTUELLT by sandra

Aktuellt-bilder-Sverigeforhandlingen_0

Just nu är Sverigeförhandlingen inne i en omfattande förankringsfas då våra förhandlare reser runt i landet och träffar politiska representanter i kommuner och regioner. De senaste veckorna har HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman besökt bland annat Helsingborg, kommuner i Kronobergs län, Europakorridoren och Regionförbundet i Kalmar län. Här har förhandlarna beskrivit uppdraget, hur arbetet ska gå till och tidplanen för förhandlingen.

Under denna mötesrunda har förhandlarna också träffat landshövdingarna i berörda län för att få den samverkan som behövs på den statliga sidan. En viktig del har varit att uppmärksamma landshövdingarna på det arbete som kommer att hamna hos länen beträffande planer, tillåtligheten, regional plan med mera.

Vid mötena med de politiska företrädarna utses också kontaktpersoner på tjänstemannasidan. Här sker sedan en mängd separata möten. De senaste veckorna har Sverigeförhandlingens kansli bland annat träffat tjänstemän i Linköping, Norrköping, Malmö, Göteborg, Staffanstorp, Burlöv, Nyköping och region Sörmland. Tillsammans med tjänstemännen ska kansliet nu ta fram det faktaunderlag som behövs för kommande förhandlingar.

Bland annat behövs information om den bostadsbyggnation som kan komma till stånd i respektive kommun och region när höghastighetsjärnvägen byggs ut samt listor över de infrastrukturåtgärder som behövs i storstadsregionerna. Baserat på de förslag som tas fram av kommunerna/regionerna kommer därefter nyttobeskrivningar samt intressent- och nyttoanalyser att tas fram. Denna insamling samt kvalitetssäkring av uppgifterna är ett stort och viktigt arbete som kommer att pågå under hela 2015.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn