Stockholms Centralstation - Foto: Sandra Backlund, Sverigeförhandlingen

Just nu är det mycket Stockholm i Sverigeförhandlingen

In AKTUELLT by sandra

Stockholms Centralstation - Foto: Sandra Backlund, Sverigeförhandlingen

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att öka bostadsbyggandet och förbättra kollektivtrafiken i våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta arbete pågår löpande, men har nu tagit en väldans fart i Stockholm.

I slutet på 2013 var Stockholmsöverenskommelsen i hamn. Den resulterade i fyra nya tunnelbanelinjer och 78 000 bostäder. Nu är den andra etappen i full gång och i veckan har landstinget och Sverigeförhandlingen träffat representanter från elva kommuner i Stockholms län. Det har visat sig att intresset för att delta i en andra etapp är stort.

Under de kommande veckorna ska kommunerna leverera in underlag till Sverigeförhandlingen som visar vilken bostadspotential som finns kopplat till en utbyggd kollektivtrafik i respektive kommun.

Under september kommer nyttoberäkningar att tas fram och den 1 oktober kommer det att finnas ett förslag på kollektivtrafiksatsningar som vi ska arbeta vidare med inför kommande förhandlingar. Förhandlingarna påbörjas första kvartalet 2016.

Detta innebär att samma tidplan tillämpas i det här arbetet som i övriga storstäder samt för höghastighetsjärnvägen.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn