Ministern, förhandlaren och projektchefen pratade höghastighetsjärnväg på BoHäM-möte

In AKTUELLT by sandra

Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg och Sara Distner från Göteborg-Borås

Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg och Sara Distner från Trafikverket

Det var ett stort intresse för höghastighetsjärnvägen när HG Wessberg, infrastrukturminister Anna Johansson och Sara Distner från Trafikverket besökte BoHäMs kommunfullmäktigemöte i veckan. Här ställdes många kloka och intressanta frågor till de inbjudna talarna.

BoHäM är ett samarbete mellan Bollebygd, Härryda och Marks kommuner. Kommunerna samarbetar för att utveckla regionen och anordnar bland annat gemensamma möten för kommunfullmäktigeledamöterna. Måndagen den 24 oktober var temat för mötet infrastruktur och regional utveckling, med koppling till kommande stationsområden på den framtida järnvägen mellan Borås och Göteborg.

Mötet hölls i Mölnlycke och ca 180 personer deltog från de tre fullmäktigeförsamlingarna Mark, Härryda och Bollebygd samt tjänstemän. Här berättade HG Wessberg om Sverigeförhandlingens uppdrag och fick många frågor kring förhandlingens arbete och vad det ska resultera i. Bland annat ställdes frågor kring konkurrensen mellan höghastighetståg och de snabba regionaltågen som ska dela på den nya höghastighetsjärnvägen. Kan höghastighetstågen tränga ut regionaltågen? Svaret var att ett sätt att minska risken för den typ av konflikter kan vara att ha betydligt längre avtal om tåglägen. Om det skulle bli verklighet skulle det skapa en större långsiktighet för tågoperatörerna. Det kom också frågor om när man vet vilka stationslägen det blir och svaret på den frågan var helt enkelt att det vet vi inte förrän förhandlingen är klar.

Därefter talade infrastrukturminister Anna Johansson om regeringens bild av satsningen på höghastighetsjärnvägen och Sara Distner om projektet Göteborg-Borås.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn