Den danska modellen bygger på statliga garantier

In AKTUELLT by louise

Sverigeförhandlingen har besökt det statliga aktiebolaget Sund&Baelt A/S, som bygger och finansierar de största infrastrukturprojekten i Danmark.
Danmark använder sig av en modell som bygger på statliga garantier vid byggandet av stora infrastrukturprojekt, exempelvis broarna över Stora Bält och Öresund. Modellen innebär att ett av den danska staten helägt företag ansvarar för hela processen inklusive finansering och design samt byggnation och drift. Företaget anlitar entreprenörer som utförare.

Byggkostnaderna finansieras genom att staten tar upp lån via Nationalbanken eller tar upp lån på kapitalmarknaden. Staten garanterar då lånen vilket ger låga finansieringskostnader. Lånen betalas genom intäkter från brukarna i form av vägtullar och avgifter för järnvägen. Återbetalningstiden ska understiga investeringens tekniska livslängd och är typiskt sett 30-40 år. Danmark har haft goda erfarenheter av modellen.

Kaj V. Holm, vd för Sund&Baelt framhåller särskilt att den danska modellen är en lärande organisation både när det gäller teknisk utveckling och projektutveckling. Detta underlättar ett professionellt samspel med entreprenörer samtidigt som man ser möjligheter till samdrift och kan hålla omkostnader nere.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn