Förslag till nationell plan är överlämnat

In AKTUELLT by louise

I dag har Trafikverket presenterat sitt förslag till nationell infrastrukturplan. Den ska nu remissbehandlas och beslut fattas av regeringen under våren 2018.

Sverigeförhandlingen har förhandlat med alla kommuner längs höghastighetsjärnvägen om stationslägen, medfinansiering och bostadsbyggande. Under hösten skrivs avtalen och vid årsskiftet lämnar Sverigeförhandlingen sin slutrapport som blir ett underlag inför regeringens beslut om nationell infrastrukturplan.

– Sverigeförhandlingen rekommenderar en snabb utbyggnad av höghastighetssystemet för 320 km/h. Vi gör samma bedömning som Trafikverket att om man finansierar en höghastighetsjärnväg med anslag kommer det att dröja mycket långt in i framtiden innan de nya banorna är på plats. Därför förordar vi en alternativ finansiering, säger HG Wessberg förhandlare Sverigeförhandlingen.

– Med en långsam utbyggnadstakt går vi miste om stora samhälls- och klimateffekter. Vi behöver en höghastighetsjärnväg för att avlasta stambanorna och få in mer gods på järnvägen, större överflyttning från flyg till tåg och högre hastigheter för att skapa större arbetsmarknader, säger Catharina Håkansson Boman förhandlare Sverigeförhandlingen.

Förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns att hämta här:
Kortversion av planförslaget
Fullständig version

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn