Foto: RiittaSupperi, FolioImages

Vad står det om höghastighetsjärnvägen i BP?

In AKTUELLT by louise

Foto: RiittaSupperi, FolioImages

I dag lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Så här står det i budgetpropositionen om utbyggnaden av en ny höghastighetsjärnväg.

”Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer, med korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg. Nuvarande utredningsläge avseende det mest omfattande utbyggnadsalternativet för nya stambanor för höghastighetståg visar att ett fullt utbyggt system skulle kunna färdigställas 2035– 2040. Nya stambanor är ett projekt som sträcker sig över flera mandatperioder och påverkar statens budget över lång tid. Det är därför centralt att det finns ett brett stöd i riksdagen inför beslut om Sverige ska satsa på nya stambanor för höghastighetståg. Förberedelserna för byggandet av Ostlänken mellan Järna och Linköping fortgår. Ytterligare banor ska planeras.”

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn